Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Enorma mängder sprutor byts i Lojo

Från 2013
Spruta
Bild: Pekka Sipilä

Narkomaner bytte i fjol ungefär 45 000 använda sprutor till nya på rådgivningspunkten Helppi i Lojo. Det är en ökning på nästan 30 procent från året innan.

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Ungefär 500 missbrukare från Lojo, Karis, Ekenäs, Sjundeå och Vichtis besökte Helppi och de bytte i genomsnitt nästan 100 sprutor per person. De flesta missbrukare som bytte smutsiga sprutor till rena var 20 - 30-åringar, ungefär lika många män som kvinnor. En del var under 20 år, men ytterst få av narkomanerna var över 40 år.

År 2011 var besökarantalet cirka 350 personer och de bytte då cirka 35 000 sprutor.
- Användarantalet stiger hela tiden, för det blir lättare att få droger, säger sjukskötare Leena Lasila på Helppi. Ämnena som används är i första hand amfetamin, subutex, olika mediciner och olika forskningskemikalier, säger Lasila.

Arbetsdrygt

De som besöker Helppi kan göra det utan att uppge sin identitet och Lasila uppskattar att merparten av traktens sprutnarkomaner har hittat till Helppi. Men de många besökarna på Helppi innebär en stor arbetsbörda för Lasila som är den enda anställda som sköter utbytet av nålar, sprutor och andra förnödenheter. Ungefär en tredjedel av alla besökare kommer från andra kommuner än Lojo, så hon tycker att flera borde satsa på hjälp för sprutnarkomanerna.

Tudelad inställning i Raseborg

I Raseborg finns ingen verksamhet för utbyte av nålar och sprutor. Den som behöver nya är hänvisad till apoteken, säger Viveca Nystrand som är enhetschef för stadens missbrukarvård. Det har varit tal om att införa en sådan verksamhet i Raseborg, men det har inte tagit fart på grund av det anses vara tvetydigt. Det kan samtidigt uppfattas att man uppmanar till kriminalitet, säger Nystrand, fast målsättningen är att minska smittosamma sjukdomar.

Leena Lasila tror inte på teorin att drogmissbruket skulle öka som en följd av sprututbytet.
- Knappast kommer någon till rådgivningspunkten med planerna att bli sprutnarkoman, säger Lasila.

Helppi tar också emot minderåriga missbrukare och av dem är de flesta i åldern 15 - 17 år. Deras antal rör sig kring några tiotal och av dem har nästan alla problem med cannabis.

Helppi finns på Smedsgatan 7 i Lojo centrum.