Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Nya branscher ger nya risker

Från 2013
Uppdaterad 04.05.2013 15:05.

Med nya branscher kommer nya kemikalierisker in i arbetslivet. Årligen får 2000 mänskor hälsoproblem som är relaterade till kemikalier i arbetslivet i Finland. Nagelstudion har blivit mer allmänna men kunskapen om kemikalieriskerna är dålig.

Nina Laine-Liljeblad har en nagelstudio i Borgå och säger att medvetenheten borde bli bättre inom branschen. Hon har också egna erfarenheter av allergiska reaktioner som berör på medlen som används i branschen.
– Jag använde ett gel som gav mig vattenblåsor på huden, så jag böt bort det. Sedan dess har jag inte haft några problem, men jag försöker välja mina produkter noggrant, säger Nina-Laine Liljeblad.

Skit luktar, men det är inte farligt

Hon säger att kemikalierna som används inte är något som diskuteras inom branschen.
De flesta företagare har fullt upp med att ta emot kunder, så det blir inte så mycket tid för att sätta sig in i kemikalierisker. De tvingas lita på att de medel de köper från kosmetikföretagen håller måttet. Under årens lopp har Nina Laine-Liljeblad träffat utbildare och försäljare som inte bryr sig ett skvatt om att diskutera hälsofrågor.

– Under en utbildning frågade jag om man inte borde använda skyddsmask, när man applicerar nagelgel. Svaret blev att skit luktar också, men det är inte farligt. Jag är av lite annan åsikt, konstaterar hon.

Själv använder hon skyddsmask och försöker se till att luftkonditioneringen fungerar bra i studion. Dessutom har hon en dammsugare vid arbetsbordet. För hennes del handlar det om att se till att hälsan håller. Hon skulle gärna jobba kvar i branschen.

– Så länge hälsan håller som är jag gärna kvar i branschen, för det är min hobby som har blivit mitt jobb. Men skulle jag exempelvis bli allergisk så vore det omöjligt att fortsätta, berättar hon.

Asbest ger många fall

Arbetshälsoinstitutet utreder för tillfället var de största kemikalieriskerna i arbetslivet finns. Ungefär hälften av alla finländare exponeras för kemikalier i arbetslivet. Årligen uppstår 2 000 fall av kemikalierelaterade hälsoproblem i Finland.
– Vi har trott att kemikalieriskerna har försvunnit från arbetslivet, men det stämmer inte. Kvartsdammet förekommer i gruvindustrin och är ett exempel på eventuellt carcinogena ämnen som alltfler utsätts för. Men risker finns även utanför den tunga industrin, som exempelvis i städbranschen och skönhetsindustrin, berättar Tiina Santonen gruppchef på Arbetshälsoinstitutet.

Bild: YLE/Patrik Skön

Fortfarande orsakar asbest de flesta allvarliga fallen av hälsoproblem i Finland. Årligen insjuknar hundratals personer som en följd av asbestexponeringar som skedde för tiotals år sedan. Användningen av asbest förbjöds på 1990-talet.
– Idag regleras användningen av kemikalier noggrannare så jag tror inte att vi kommer att vara med om asbestliknande katastrofer i framtiden, säger Tiina Santonen.

Osäkerhetsfaktorer många

Men ett problematiskt faktum kvarstår, toxikologin är inte en så exakt vetenskap som många skulle hoppas.

– Det är sällan vi har perfekt kunskap om kemikaliers egenskaper, så att vi kunde säga att vid den nivån är den farlig eller ofarlig. Alltid när det handlar om människor och människans reaktioner så finns det osäkerhetsfaktorer.

Spotlight Yle 5 2.5 klockan 21:30 och Radar radio Vega 3.5 klockan 11:03 handlar om kemikalierisker.

Mer om ämnet på Yle Arenan