Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Dagisgrupperna i Åbo kan bli större"

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2013 07:34.
Barn.

Under de närmaste åren kommer Åbo stad att behöva 1000 nya dagvårdsplatser, utöver dem som finns i dag. Det betyder i praktiken 200 nya dagvårdsplatser per år de närmaste fem åren.

Det här väcker många frågor. Hur ska man hitta personal och var finns lokaler för alla barn som behöver dagvård? Och vad innebär det här för de svenskspråkiga dagisbarnen?

Enligt Liliane Kjellman, direktör vid den svenskspråkiga sektorn för fostran och undervisning i Åbo, blir det en stor utmaning att hitta behörig personal, speciellt på svenskt håll.

- Vi har brist på svenskspråkiga barnträdgårdslärare. De som t.ex. utbildas i Helsingfors stannar ofta där, eftersom det råder brist på dem där också. Så det är faktiskt en stor utmaning hur vi ska få och hitta behörig personal.

Till hösten ser det ut att behövas två nya barnträdgårdslärare på svenskt håll, och behovet väntas öka ytterligare under de kommande åren.

Många vill ha dagis i centrum

Enligt Kjellman är den kanske allra största utmaningen att hitta de nya utrymmen som behövs.

- På svenskt håll har det visat sig att man vill ha sina barn i centrum och där är det väldigt svårt att hitta fastigheter och utrymmen som skulle kunna vara lämpliga för sådan här verksamhet.

Förutom stadens egen verksamhet är tanken att få in fler privata aktörer i dagvården - men hur är det då med risken att kostnaderna skjuter i höjden och föräldrarna i slutändan får betala för det? Kjellman menar att den risken är som störst om det finns bara en privat aktör, och därför vill hon se att det finns ett flertal privata aktörer med i bilden.

- Det kan finnas en sådan risk och därför är det viktigt att vi parallellt bygger ut den egna kommunala servicen. Tanken med privat dagvård och framför allt med servicesedeln är att det ska vara ett alternativ.

- Om vi inte har tillräckligt med kommunala platser att erbjuda så är det ju i verkligheten inget alternativ. Så får det ju inte heller vara.