Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utländska läkare behandlas orättvist i Finland

Från 2013
Läkare som skyndar
Bild: Mika Kanerva

De läkare som kommer till Finland från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES måsta klara ett krävande förhör för att få jobba här, medan läkare som kommer inifrån området kan börja arbeta direkt, utan att ens genomgå språkprov. Enligt läkarförbundet är behandlingen av utländska läkare därför ojämlik i Finland.

Största delen av läkarna som kommer till Finland utifrån EES kommer från Ryssland. För att få arbeta som läkare krävs det sex månader praktik, ett godkänt språkprov och dessutom ett godkänt resultat i läkarförhöret.

Förhöret är uppdelat i tre delar och år 2012 klarade endast 27 av 97 personer förhörets första del. Tentprosessen kan dessutom ta många år eftersom man måste köa till förhörets tredje del. De som mysslyckas i tredje delen måste vara i karens i sex månader innan de får en ny chans.

Yle har talat med läkare som inte godkänts i förhöret. De vill vara anonyma eftersom de är osäkra på hur publicitet skulle påverka deras framgång i kommande tenter och arbetsmöjligheter. Enligt en man utbildad till specialläkare är den tentrespons läkarna får för obefintlig för attt man ska lära sig någonting överhuvudtaget.

- Du får inte ens veta vilka fel du gjort och varför, säger han.

En kvinna med samma utbildning säger att provet är osakligt arrangerat.

- Grunderna till att provet inte godkändes har inte kommit fram, säger hon.

Läkarna misstänker också att skandalerna kring bluffläkarfallen har påverkat bedömningen negativt.

Professor Kari Mattila vid Tammerfors universitet, där förhöret ordnas, anser ändå att responsen är tilräcklig och att bluffläkarskandalerna inte påverkar bedömningen.

Diskussion om artikeln