Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Strukturstödet har för snäva kriterier"

Från 2013
Uppdaterad 23.05.2013 12:26.
Visko Teepak
Bildtext Visko Teepak beviljades inte strukuromvandlingsstöd.
Bild: Yle/Minna Almark

Radio Vega Västnyland: Strukturomvandlingsstödet går inte åt

Programmet är inte längre tillgängligt

Dålig information och för snäva kriterier - de är två av huvudorsakerna till att strukturomvandlingsstödet till Västnyland inte har gått åt. Det anser ordförande för Hangö Industriförening och Visko Teepaks fabrikschef, Joachim Lund.

För tillfället finns det inga ansökningar inne hos Närings- Trafik- och Miljöcentralen om strukturomvandlingsstöd - trots att det finns närmare 700 000 euro kvar att dela ut åt företag i Västnyland.

I oktober beviljade staten 1,5 miljoner euro i strukturomvandlingsstöd för att stimulera sysselsättningen i regionen. Men hittills har bara ett företag sökt och fått stöd och de pengar som finns kvar borde användas så snabbt som möjligt. Efter sommaren kommer regeringen nämligen att fatta beslut om stödet för perioden 2013-2015. Och om det inte har funnits behov för de pengar som beviljades i höstas, så kan NTM-centralen inte heller ansöka om mera stöd för den här regionen.

Många faller utanför

Joachim Lund
Bildtext Joakim Lund
Bild: Yle/Minna Almark

Joachim Lund är ordförande för Hangö Industriförening och också fabrikschef på Visko Teepak. Enligt honom finns det två orsaker till att ingen för tillfället har ansökt om strukturomvandlingsstödet.

- Dels känner företagare inte till det, dels är det för snäva kriterier. Det finns många företag som vill expandera, men som av olika orsaker faller utanför ramarna för stödet, säger han.

Bland annat ska de anställdas antal vara färre än 250 och omsättningen får max vara 50 miljoner euro om ett företag ska ha en chans att få strukturomvandlingsstöd. Dessutom ska företaget ägas lokalt - åtminstone till största delen.

Korvskinnstillverkaren Visko Teepak har till exempel 170 anställda på sin fabrik i Hangö. Företaget har ansökt om strukturomvandlingsstöd, men om man räknar med de anställda på de andra fabrikerna i Europa, så blir de för många för att företaget ska kunna få stödet.

Mer information behövs

Bo Heinström
Bildtext Bo Heinström
Bild: Yle/Minna Almark

Ett företag som däremot kunde ansöka om strukturomvandlingsstöd är bevakningsfirman Sydbevakning AB. Företaget har 36 anställda och är i Västnyländsk ägo.

De pengar som för några år sedan satsades på produktutveckling börjar nu ge skörd och nu är företaget redo att investera i mera personal.

Men ansvarig föreståndare Bo Heinström säger att man inte ansökt om några pengar. Dels har han inte vetat om stödet, dels kräver ansökningarna mycket jobb - jobb som går till spillo om ansökan får avslag.

- Det borde ges bättre information om vilka alternativ det finns, säger han.

Enligt Heinström är det vikigt att staten stöder regionen, men eftersom strukturomvandlingsstödet inte har gått åt så borde man se över ansökningskriterierna, anser han.

- Det är ju viktigt att pengarna används, påpekar han.

Billiga politiska poäng

En annan orsak till att så få har sökt stödet är den dåliga ekonomiska situationen, som gör att många företag är försiktiga och låter bli att investera och expandera. Strukturomvandlingsstödet täcker runt 20 procent av investeringskostnaderna, så det kan inte ensamt få företag att börja satsa på att växa och anställa flera. Joachim Lund är till och med skeptisk till stödens funktion överhuvudtaget.

- Företagsamhet kan aldrig enbart bygga på stöd. Däremot borde staten och kommunen skapa så bra möjligheter för företagen att växa och bli mer konkurrenskraftiga, säger Lund. Han anser bland annat att lagstiftningen borde förändras så att flexibilteten ökar för företagens del.

Enligt honom handlar stöden långt om att skaffa billiga politiska poäng i stället för att diskutera de verkliga problemen med lönsamhet och konkurrenskraft.

Läs mera om strukturomvandlingsstödet:
Statens strukturomvandlingsstöd går inte åt i Västnyland
Västnyland får 1,5 miljoner i strukturstöd