Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa stad har en cykelstrategi

Från 2013
Bild: Yle/Jyrki Karjalainen

Vasa här till de mera cykeltäta städerna i landet . Och i stadens långtidsplanering skulle man gärna se att cyklarna blir ännu fler. Staden har rentav gjort upp en speciell cykelstrategi för att öka intresset för cykling.

I Vasa utgör cyklandet närmare sexton procent av den dagliga persontrafiken. Långt mer än medeltalet i Finland där cyklandet står för mellan elva och tolv procent av städernas persontrafik.

Vasa är en bra stad för cyklister, ja det hävdar åtminstone gatuplaneringsingenjör Siri Gröndahl på Vasa stad. Enligt henne kommer staden i framtiden att satsa på fler och bättre cykelvägar. Det är framförallt i centrum det behövs mer men också en förbättring av cykelvägarna till och från förstäderna är under planering. Från stadens sida anser man att det både ur miljösynpunkt och från ett ekonomiskt perspektiv är bättre att satsa på en ökad cykeltrafik än på ökad biltrafik.

Vasa stad vill att cyklisterna ska öka

Programmet är inte längre tillgängligt

Den ökande cykeltrafiken märks nu också bland stadens cykelhandlare. Köpman Dan Häggblom berättar att det numera är de så kallade hybridcyklarna som säljer bäst. Sportigare cyklar med upp till tjugosju växlar är numera ett alternativ för många som vill ta sig till och från sin arbetsplats. Enligt Häggblom, som själv cyklar omkring tvåtusen kilometer per år, är det däremot inte alltid så bra ställt med cykelkulturen i Vasa. Han skulle efterlysa en mer förståelsefull attityd från bilisternas sida.