Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Massor av skjutvapen i nordiska hem

Från 2013
Uppdaterad 07.06.2016 07:39.
Bildtext Skjutvapnen hänger tätt i de nordiska hemmen
Bild: YLE / Simo Kymäläinen

De nordiska länderna är mycket skjutvapentäta och många människor skjuts också ihjäl hos oss. Svenska Yle publicerar idag en interaktiv karta över hur mycket skjutvapen det finns i hemmen i EU-länderna. Kartan innehåller också uppgifter om hur många människor som skjuts ihjäl i de olika länderna. Förutom EU-området finns vissa andra länder med som jämförelse.

Vid publicering fanns här en visualisering. Den togs bort 7.6.2016 då den inte längre fungerade tekniskt.

Finland är ett av världens skjutvapentätaste land, det framgår av den omfattande databas över civila skjutvapen som universitetet i Sydney upprätthåller. Databasen uppdateras kontinuerligt med uppgifter ur en mångfald olika källor. Svenska Yle har plockat ut uppgifterna för EU-området samt vissa andra länder och publicerar dem på den här interaktiva kartan. Vi har också tagit del av den statistik över ihjälskjutna människor som FN:s kontor för bekämpning av narkotika och kriminalitet, UNODC, har publicerat.

Enligt Inrikesministeriets officiella statistuik finns det 1,6 miljoner registrerade skjutvapen i Finland.

De flesta skjutvapen som finns i hemmen är sådana som används i jakt eller sportskytte. Bland de oregistrerade och olagliga vapnen finns förstås en uppsjö av olika skjutvapentyper.

Trots att vi i Finland har väldigt många skjutvapen i hemmen är vi inte värstingar då det gäller antalet människor som skjuts ihjäl. Men både Sverige och Finland har en avsevärt dystrare statistik över ihjälskjutna människor än till exempel Norge där man också har väldigt många civila skjutvapen.

Schweiz är det vapentätaste landet i Europa och där dödas också många människor med skjutvapen. Men det finns tecken på att många kan skjutas ihjäl också i länder där det inte finns så väldigt mycket skjutvapen, det gäller till exempel Italien.

Vid publicering fanns här en visualisering. Den togs bort 7.6.2016 då den inte längre fungerade tekniskt.

Den statistik vi redovisar här gäller antalet ihjälskjutna under vissa specifika år, antalet kan variera kraftigt så materialet kan inte användas för några kategoriska slutsatser men ger en fingervisning om läget.För vissa länder finns det ingen tillförlitlig statistik att utgå från.

Globalt sett finns det avsevärt mycket flera handeldvapen i civilas händer än hos militär och polis. Det här gäller också länderna i Europa. Mörkertalet då det gäller antalet vapen är stort, bland annat beräknar organisationen Gunpolicy att det i Finland finns upp till en miljon oregistrerade skjutvapen. Vi publicerar också det uppskattade antalet vapen på vår karta. För vissa länders del finns det bara uppskattningar.

Vid publicering fanns här en visualisering. Den togs bort 7.6.2016 då den inte längre fungerade tekniskt.

Mer om ämnet på Yle Arenan