Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Svårt att handskas med inomhusluftproblem

Från 2013
Uppdaterad 07.05.2013 13:10.
Tvätt av möbler vid mögelsanering
Bildtext Tvättning av mögeldrabbade möbler i Merituulen koulu i Ingå.
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Det finns ingen allmän eller gemensam strategi för hur kommunerna ska ta i tu med inomhusluftproblem i offentliga byggnader. Problemen är vanliga, mångfasetterade och i många fall också farliga.

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Riksdagens revisionsutskott är bekymrat över fukt- och mögelproblemen i Finland. Framför allt drabbas barn och unga, skrev utskottet i ett betänkande förra veckan. Lärarfacket OAJ kräver bland annat att regeringen på allvar tar tag i problemen och ge kommunerna mera resurser. I gengäld måste regeringen ställa större krav på kommunerna.

Undersökningarna måste göras systematiskt

I Ingå har man på den senaste tiden fått ta till drastiska åtgärder på grund av problem med inomhusluft och mögel i Merituulen koulu. Från och med måndag står skolbyggnaden tom i väntan på sanering.

Ingås fastighetschef Ilmari Viljanen berättar att flytten från den mögeldrabbade byggnaden har varit komplicerad eftersom allt från böcker till pulpeter har desinficerats och tvättats.

I fallet med Merituulen koulu följde Ingå kommun Utbildningsstyrelsens anvisningar om hur man skall gå till väga vid dylika problem. Ett system som kommunen kommer att fortsätta följa. Tidigare har Ingå kommun tacklat problemen på ganska många olika sätt, berättar Ilmari Viljanen.

- Ett systematiskt angreppssätt på inomhusluftproblemen är ett måste eftersom problemen är så mångfasetterade, säger han.

Fastighetschef Ilmari Viljanen i Ingå
Bildtext Ilmari Viljanen är fastighetschef i Ingå.
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Inomhusluftsproblem ofta svåra att lokalisera

Årligen får de västnyländska kommunerna in klagomål över problem med inomhusluft i kommunala byggnader.

Ofta kopplas problem med inomhusluft ihop med mögel. Men man måste också komma ihåg att det finns andra luftrelaterade problem, konstaterar Bengt Lindholm som är huschef i Hangö. Sådana problem kan vara bland annat flyktiga medel eller kemikalier i luften eller problem med ventilationen.

Huschef Bengt Lindholm i Hangö
Bildtext Bengt Lindholm är huschef i Hangö.
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Någon klar plan över hur Hangö sköter problemen i de kommunala byggnaderna finns inte, berättar Lindholm. Det är erfarenhet och kunskap från tidigare som till en stor del styr arbetet.

I Hangö har staden för tillfället fyra olika fall av inomhusluftproblem som man försöker reda ut. I både Hangös svenska högstadium samt i Hangös hälsovårdscentral har man tagit olika prover som inte har gett några konkreta svar på vad problemen beror på, konstaterar Bengt Lindholm. I båda fallen fortsätter man göra olika utredningar.

Vanligt med oreglerade ventilationssystem

Merituulen koulu i Ingå är ett exempel där det fanns många orsaker bakom problemen med inomhusluften. Ett av dem var ett ventilationssystem som blåste luft åt fel håll.

Hälsoinspektör Kerstin Lindqvist
Bildtext Kerstin Lindqvist är hälsoinspektör i Ingå och Raseborg.
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Kerstin Lindqvist som är hälsoinspektör i Ingå och Raseborg säger att man kunde undvika en del inomhusluftproblem genom att ha bättre koll på ventilationssystemen.

- I de flesta offentliga byggnader har man byggt fina ventilationsapparater, men efter byggnadsskedet är det vanligt att de bara lämnas oreglerade och oinställda, säger Lindqvist.

Det här betyder att måna byggnader har problem med inomhusluften helt i onödan. Samtidigt görs också väldigt lite av kommunerna i förebyggande syfte, konstaterar hon.