Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

HD-domare besökte den omtvistade vägen i Malax

Från 2013
Uppdaterad 08.05.2013 10:24.
Bild: YLE/ Carl-Magnus Långkvist

På tisdagen besökte fem domare från högsta domstolen Malax skärgård och den omtvistade vägen i Häggören och Algrundet.

Bildtext Gustav Bygglin.
Bild: YLE/ Carl-Magnus Långkvist

Justitieråd Gustav Bygglin berättar att högsta domstolen med besöket vill bilda sig en ordentlig uppfattning om vägtvisten.

- Vi besöker platsen och går längs den här vägen och ser på det från olika håll. Vi hoppas att vi ska få en klar bild av hela problemet, säger han.

Ovanligt med besök från HD

Att domare från högsta domstolen är ute i terrängen är ovanligt. Det här sker ungefär en gång per år.

Vägen som det hela handlar om får egentligen endast användas för skogsbruk men används flitigt av bland annat sommarstugeägare. En markägare har flitigt opponerat sig emot användningen eftersom vägen går tätt intill hans fastighet.

- Blir det vägrätt här så är det fråga om en så stor trafik att fastigheten här blir en genomfartsled för trafiken, säger vicehäradshövding Christina Bexar som representerar markägaren.

Christian Näsman företräder föreningen Häggören-Algrundet, alltså markägare som ansöker om vägrätt. Han hoppas att tvisten snart ska vara löst.

Domare från högsta domstolen besökte den omtvistade vägen i Malax skärgård

Programmet är inte längre tillgängligt

Domen faller under det här året

- Det finns två frågor som är viktiga vid bedömningen av vägrätt. Det ena är om det är viktigt för användningen av fastigheterna, vilket vi anser. Och det andra är om det finns något förfång för den fastighet som belastas av vägen. Det är den här sista frågan som de vill se med egna ögon, säger han.

Justitieråd Bygglin säger att domarna nu kommer att samlas för domsöverläggningar.

- Det tar tid att skriva domskälen men innan året är slut så faller domen, säger han.