Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgsnämnd: Romu Keinänen för bullrigt

Uppdaterad 23.04.2015 11:08.
Romu Keinänen
Bildtext Romu Keinänen vill utvidga, men staden anser att bullret stör.

Romu Keinänen på Svetsarvägen i Karis behandlar betydligt mera skrot än tidigare och har därför ansökt om ett nytt miljölov hos regionförvaltningsverket. I ett utlåtande förordar miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg inte ansökan - främst på grund av att skrotföretaget är för bullrigt.

Skrotföretaget Romu Keinänen ansöker om att få behandla 55 000 ton skrot per år. Det nuvarande miljötillståndet gäller endast 16 000 ton skrot per år.

I ett utlåtande förordar miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg inte ansökan. Problemet är framförallt bullret, säger nämndordföranden Göran Karlsson (SFP).

- De har överskridit ljudnivåerna redan nu.

Enligt miljöchef Gustav Munsterhjelm orsakar verksamheten redan nu buller som överskrider gränsvärdet 55 decibel.

Göran Karlsson påpekar att företaget nu behandlar betydligt större skrotmängder än miljötillståndet tillåter.

Klockan sex är för tidig start

Romu Keinänen vill höja mängden skrot som kan lagras på området från 3 000 till hela 15 000 ton

Företaget vill också förlänga verksamhetstiden med en timme så att verksamheten kan starta kl. 6 på morgonen i stället för kl. 7 och pågå till kl. 22 varje vardag.

Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är för tidigt att väcka folk klockan 6, säger Göran Karlsson.

Företaget vill också kunna utföra skärning och balning vardagar mellan kl. 7 och 20 i stället som nu mellan kl. 8 och 18.

Invånare klagar

Klagomål har kommit från 67 Invånare i Bäljars på att bullret är störande, berättar Karlsson.

- De tycker inte att det är lämpligt att firman fortsätter sin verksamhet där.

Samtidigt anser Göran Karlsson att Romu Keinänens verksamhet i sig är bra. Det är väldigt välskött, där är städigt och snyggt och det finns inga skräp utanför områddet, enligt honom.

Varför bostäder så nära?

Raseborgs stad har inlett arbetet med en delgeneralplan för Karis västra tätort. Verksamheten strider mot gällande detaljplan och försvårar stadens planering av nya bostadstomter i området, skriver miljöchefen Munsterhjelm i sitt förslag till miljö- och byggnadsnämnden.

Men enligt Göran Karlsson är det inte så bra att staden nu planerar en tätort i närheten av Romu Keinänen.

- Det är ju helt galet att man bara för fyra-fem år sedan gav ett miljötillstånd - och tillåter att verksamheten börjar där - och så går samma stad och börjar planera bostadstomter nära ett område som man just har anvisat till industriområde.

Karlsson hoppas på lösning

Göran Karlsson hoppas att man skulle hitta någon praktisk lösning, antingen så att man låter bli att planera bostadsområdet så nära att bullret inverkar - eller så att företaget klarar av att minska på bullernivån.

Karlsson kastar också fram tanken att företaget kunde hitta - eller av staden blir anvisad - en lämpligare plats inom Raseborg med andra fördelar.

Han nämner Raseborgs betong, där det lär finnas ett sidospår för järnvägen, som ett område där verksamheten inte skulle störa på något vis.

"Vi följer lagen"

Jyri Keinänen är VD på Romu Keinänen och säger att företaget hela tiden har hållit sig inom de lagstadgade gränserna.

- De mäts varje år och i så fall måste lagen ändras.

- Om staden börjar planera ett tätortsområde i närheten, så blir nog situationen komplicerad om vår verksamhet försvåras, säger Keinänen. Vi ska komma ihåg att dåvarande Karis stad placerade oss just här för de ville ha vår verksamhet här. För 5 år sedan investerade vi sedan över 3,6 miljoner euro.

Keinänen har också ansökt om att få börja sin verksamhet klockan 6 istället för klockan 7. Han påpekar att det är få gånger det behövs:

- Undantagsvis behöver vi morgontiderna, under det senaste året har det handlar om fem gånger.

I dagens läget har företaget sju personer på sina lönelistor och om de kan utvidga så handlar det om uppskattningsvis tre arbetsplatser till.

Romu Keinänen exporterar sina produkter främst till Spanien och Mellaneuropa.