Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Färre rådgivningsbesök för friska gravida

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.

Enligt preliminära nya rekommendationer ska friska gravida kvinnor besöka mödrarådgivningen 8-10 gånger istället för nuvarande 13-15. Kvinnor med graviditetskomplikationer eller hälsoproblem ska fortfarande besöka rådgivningen fler gånger.

Friska gravida kvinnor ska i framtiden besöka rådgivningen klart färre gånger än för tillfället. Det rekommenderar en arbetsgrupp som Institutet för hälsa och välfärd THL har sammankallat. Enligt rekommendationerna ska också antalet läkarbesök under graviditeten minskas från tre till två. Det första läkarbesöket, som är en bred hälsogranskning skulle infalla under graviditetsveckorna 13-18 och det andra under graviditetens slutskede i veckorna 35-36. Fler än 10 rådgivningsbesök rekommenderas fortfarande ifall den väntande mamman har hälsoproblem som t.ex. diabetes, förhöjt blodtryck eller en kronisk sjukdom.

De nya rekommendationerna kommer att finnas till påseende på THL:s webbplats för offentligt hörande. Institutet tar emot förändrings- och rättelseförslag som baserar sig på vetenskapliga forskningsresultat. Nästa höst utkommer en tryckt broschyr med de nya rekommendationerna. De nuvarande rekommendationerna för rådgivningsbesök är från 1999 och de nya rekommendationerna har utvecklats sedan år 2010.

Information om det offentliga hörandet på THL:s webbplats.