Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kraven på småbarnsföräldrar styrs allt oftare utifrån

Från 2013
Uppdaterad 12.05.2013 15:12.
Mamma läser en saga för sitt barn
Bild: Yle

Den internationella sjukskötardagen firas idag. I år sammanfaller dagen med morsdagen och Sjukskötarförbundet vill därför uppmärksamma det preventiva arbete som vårdarna gör bland barnfamiljer. Småbarnsföräldrar lever ofta under press från arbetslivet och kraven på småbarnsföräldrar är höga.

Förväntningarna på föräldraskapet styrs allt mer utifrån. Bland annat får mängden information på nätet många föräldrar att känna sig otillräckliga och ifrågasätta sitt föräldraskap. Ofta blir förväntningarna helt enkelt allt för stora, säger sjukskötaren och projektplaneraren Sirpa Kumpuniemi vid Vanda stad.

Småbarnsföräldrar lever ofta i det mest hektiska livsskedet när man samtidigt ska sköta familjen och hitta sin plats i arbetslivet. Många gånger står orken på prov och därför är det viktigt att tröskeln för att söka hjälp är låg. I Vanda stad har projektet "Hyvä mieli" pågått i tre års tid. Projektet bygger på tidigt ingripande och det har gett goda resultat. Sammanlagt har man hjälpt kring 130 familjer genom att ha hjälp och personal lättillgänglig bland annat vid rådgivningen, berättar Kumpuniemi. Hon understryker att föräldrar modigt ska be om hjälp då det behövs.

- Det finns hjälp att få och till exempel via hälsovårdarna på rådgivningen kan man få vägledning till olika stödformer, säger Kumpuniemi

Många småbarnsföräldrar jobbar mycket övertid och det är ofta svårt att få både de egna och barnens behov att gå ihop. Många lider av trötthet och problem i parförhållandet. Hjälp i ett tidigt skede hindrar familjens problem från att växa till sig. Ju mindre barn det handlar om, desto viktigare är det att i tid ta tag i föräldrarnas mående, säger Kumpuniemi.

- Också på daghem kunde personalen fråga föräldrarna hur det är med dem och inte enbart diskutera barnen. Det är lättare för föräldrarna att berätta om problem om de blir tillfrågade, och då är det också lättare för oss utomstående att hjälpa.

Många familjer saknar också sociala nätverk som kunde stöda dem i vardagen. Ofta är familjerna ensamma eftersom de egna föräldrarna, det vill säga barnens mor- och farföräldrar bor på långt avstånd. Enligt Kumpuniemi är det här speciellt vanligt i huvudstadsregionen.

Den internationella sjukskötardagen firas den 12 maj till minnet av Florence Nightingale, en av pionjärerna inom modern sjukvård.

Diskussion om artikeln