Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Miljonerna för Norra hamnen i Ekenäs uteblir

Från 2013
Uppdaterad 19.01.2015 10:58.
Norra hamnens hamnplan  i Ekenäs med ett järnvägsspår i förgrunden.
Bildtext Norra hamnen sedd från järnvägen i norr - tomma asfaltfält men inga miljoner.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Radio Vega Västnyland: Norra hamnen i Ekenäs ger inga säljintäkter

Programmet är inte längre tillgängligt

Tre miljoner euro i kassakistan - det skulle försäljningen av byggrätterna i Norra hamnen ge staden Raseborg.
Men de här intäkterna kommer staden Raseborg knappast någonsin att få.

Siffran på tre miljoner euro finns i det gällande åtgärdsprogrammet, alltså programmet som ska hjälpa staden att få ordning på sin svaga ekonomi.

Men hoppet om miljoninkomster rinner ut i sanden nu när byggplanerna för Norra hamnen börjar ta form.

Tomma fält

Ett staket med förbudstext: Obehörig vistelse förbjudet inom hamnområdet. Tekniska centralen.
Bildtext Ingen är välkommen.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Norra hamnen ligger centralt i Ekenäs, alldeles intill gästhamnen och sommarrestaurang Knipan.
Trafiken i handelshamnen mycket anspråkslös. Men byggplanerna i hamnen har inte tagit fart. Staden har inte fått de väntade intäkterna som försäljningen av tusentals kvadratmeter byggrätt skulle ge. I stället viner vinden över asfalten i Norra hamnen. Metallstaket håller oönskade gäster borta.

Nu finns det signaler om att något kunde börja hända. Men kan tyvärr inte förvänta sig några försäljningsintäkter.

"Borde byggas ut"

Stadsstyrelseordföranden Anders Walls (SFP):
Bildtext Anders Walls

Stadsstyrelseordföranden i Raseborg, SFP:s Anders Walls är Karisbo. Hans förhållande till den blivande centrumpärlan i Ekenäs, Norra hamnen, är det samma många många andra västnylänningars.
- Det är klart att man sommartid har gått omkring mycket i Ekenäs och rört sig i krogarna kring hamnen så nog är det ju bekant på det viset.

- Det är ett centralt område. Det skulle vara trevligt om det var utbyggt med både affärer, restauranger och bostäder, säger Walls.

Lockar inte byggare

Sprucken asfaltplan med byggnader i bakgrunden.
Bildtext Sprucken asfalt på paradplats i Ekenäs. I bakgrunden syns stadshuset med Raseborgsflaggan.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Men intresset bland byggare för Norra hamnen har inte varit stort.
Efter flera år av förhandlingar är två byggföretag nu intresserade av området.
Båda kan tänka sig att betala kring en miljon euro brutto för byggrätten.

Österbottniska Mäenpää Rakennus lovar bygga det staden vill ha, det vill säga både bostäder och affärer och restauranger.
Mats och Kim Mäenpääs företag har tidigare inte byggt utanför Österbotten. I hemstaden Jakobstad blev de nyss klara med Allegrokvarteret där Yrkeshögskolan Novia och några andra verkar.
De har byggt både bostäder och affärslokaler i sin hemregion och är i startgroparna med ett liknande helhetsprojekt som Norra hamnen, uppger vd Mats Mäenpää.

De skulle bygga ut Norra hamnen i etapper och räknar med att det kostar ungefär 30 miljoner euro att bygga 12 000 våningskvadratmeter bostäder och affärslokaler.

Den andra intressenten är byggjätten YIT Rakennus som endast vill bygga bostäder i Norra hamnen.
Förslaget till stadsstyrelsen i måndags (7.5) var att Mäenpää Rakennus får reservera området men hela ärendet drogs bort från föredragningslistan.

Tre miljoner var optimism

Kajkonstruktion och några båtar i Norra hamnen i Ekenäs.
Bildtext Kajkonstruktionen reparerades för miljoner så att det ska gå att bygga på området.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Summan de två företagen är villiga att betala för byggrätterna i Norra hamnen, en miljon euro, är endast en bråkdel av de tre miljoner som staden Raseborg har räknat med.

Och när staden har skött sin del av avtalet, till exempel byggt gator och flera torg på området, blir det en nolla eller mest sannolikt ett minus under sträcket för staden.

Det medger också stadskamrer Thomas Karlsson i Raseborg.

Karlsson säger att hoppet om intäkter på tre miljoner var i överkant.
- Optimistiskt beräknat.

Karlsson påminner också om att Ekenäs stad satsade flera miljoner euro på Norra hamnen för att få området i byggbart skick. Bland annat kajkonstruktionen reparerades. Det skedde 2008 när Ekenäs stad tog fram planen för området efter en arkitekttävling. Notan för kajen och några andra arbeten blev 3,2 miljoner, visar bokslutet för 2008 (sida 5).

Ge inte bort bästa bitarna

Norra hamnen i Ekenäs så som den enligt planen från 2008 kan se ut i framtiden.
Bildtext Staden vill inte ha enbart boende i Norra hamnen utan också affärer och restauranger.
Bild: Raseborgs stad

Nuvarande stadsstyrelseordföranden Anders Walls håller fast vid den omsorgsfullt utarbetade detaljplanen för Norra hamnen
när han säger att det gärna får finnas både bostäder och affärsverksamhet på området, det räcker inte med enbart bostäder som kunde vara lättare att sälja.

- Om man ska ha allting byggt, kan man inte ge bort de bästa bitarna.
Staden ska alltså inte låta något företag bygga enbart bostäder på den bästa platsen i Norra hamnen, tycker Walls.
- Om vi går på ett säkrare alternativ, får vi säkert en del byggt men då är risken stor att en stor del blir obebyggt en lång tid framöver.
- Jag tycker det är värt att göra ett försök och låta ett företag göra en provmarknadsföring och kolla upp om det finns en marknad för att bygga ut allting.

Högklassigt vid havet

I Norra hamnen ska det i framtiden finnas både boende och affärsverksamhet och utöver det småbåtstrafik samt kajer och torg för evenemang.
Det ska kort sagt bli högklassiga centrumkvarter. Så heter det i planen (2008) som togs fram med hjälp av en arkitekttävling redan innan Raseborgs stads tid, alltså på Ekenästiden.

Parkeringen kan ordnas utan hall?

Bildtext Underjordisk parkering kan bli för dyrt.
Bild: Fred Wilén/YLE

Staden vill ogärna omarbeta planen för Norra hamnen.
- Det är mycket arbete och kostnader med en plan. Vissa justeringar kan man göra inom existerande plan.
Som exempel nämner han de knepiga parkeringsarrangemangen. Planen kräver en underjordisk parkering som i praktiken skulle byggas under vattennivån. Den skulle kosta flera miljoner.
- Parkeringsplatserna kan man med undantagstillstånd bevilja att flytta.

Svår byggplats sänker intäkterna

Godståg kör över bron i Ekenäs.
Bildtext Tåget med de stora säljintäkterna har gått.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Men 3 miljoner i försäljningsintäkter har staden alltså inte att se fram emot.
Anders Walls säger att staden inte visste allt när tremiljonerssiffran togs fram.
- Nog har man ju räknat enligt kalkyler. Sedan har det ju visat sig att en del av området blir ganska dyrt att bygga.

Både Walls och stadskamrer Thomas Karlsson betonar att nya invånare och nya företag i Norra hamnen är viktigast eftersom de ger fortlöpande intäkter.
Försäljningsintäkterna är en engångsföreteelse och de är inte lika så viktiga för staden, säger Walls och Karlsson, trots att staden har ett ackumulerat underskott på över 20 miljoner euro.

Det är inte lätt att planera och förverkliga. Lyssna på Slaget efter 12 om skyskrapor och strandbyggen i Helsingfors.

Diskussion om artikeln