Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Esterna ökar mest i Helsingfors

Från 2013
Uppdaterad 13.05.2013 10:13.
Bildtext Esterna kommer ofta till huvudstadsregionen för att hitta jobb, säger Mikko Lagesrspetz.

Den största ökningen, när det gäller helsingforsare med annat medborgarskap än finländskt, har under de senaste åren skett bland esterna. På fem år har antalet ökat med 4 000.

- Det speciella med esterna är att de kulturella skillnaderna mellan länderna inte är så stora. Det är möjligt att ha ena benet i sitt gamla hemland och det andra benet i det nya hemlandet. De som vill integreras gör det också, säger Mikko Lagerspetz, professor vid Åbo Akademi. Lagerspetz har undersökt estniska invandrares kulturella behov.

Helsingfors-Tallinn, Tallinn-Helsingfors

Yle Huvudstadsregionen inleder i dag en serie om Estland och ester i huvudstadsregionen.

Det blir bland annat inslag om finländska företag i Estland och ester som bor i huvudstadsregionen.

Serien pågår under hela den här veckan.

- De ester som bor i huvudstadsregionen integreras ofta sämre än de som bor i övriga landet.

"De känner inte till sina rättigheter"

År 2008 bodde det 5 962 personer med estniskt medborgarskap i Helsingfors. Det utgjorde 1,04 procent av hela befolkningen. I fjol var antalet 9 717 eller 1,63 procent. Siffrorna är från Statistikcentralen och finns i Helsingfors statistiska årsbok 2012.

I jämförelse med övriga invandrargrupper ökar esterna mest. Exempelvis har antalet personer med ryskt medborgarskap ökat från 5 424 år 2008 till 6 008 år 2012.

Esterna uppger ofta själva att deras vistelse i Helsingfors är temporär. De lockas hit av arbete och högre löner än i hemlandet, enligt Lagerspetz.

Språket är sällan ett problem för esterna. Mest problem brukar de stöta på då de skaffar jobb.

- De flesta stöter på problem med byråkrati. De estniska arbetarna är också ofta omedvetna om de rättigheter de har. De vet inte vilken lön de har rätt till och vilka sociala förmåner som hör till, säger Lagerspetz.