Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg: Jouren koncentreras, skolor och bibliotek kan stänga

Från 2013
Uppdaterad 17.05.2013 16:28.
Bildtext Både vården, skolorna och bibliotek kan påverkas när Raseborg sparar.
Bild: Yle/Robin Lindberg, Nora Engström, Nicke Packalén

Grundskolor och bibliotek kan stänga och en allt större del av vården ska koncentreras till sjukhuset i Ekenäs. Kommunalskatten stiger till 22 procent.
Det är några förslag som politikerna i Raseborgs stadsfullmäktige ska ta ställning till.

Stadsstyrelsen beskriver stadens ekonomiska situation som krisartad och säger att den kräver kraftfulla åtgårder inom alla sektorer.
Störst är förändringsbehovet som väntat inom grundtryggheten.

Höjd skattesats

Raseborgs stadsstyrelse godkände på måndagens möte för sin del förslagen i den uppdaterade räddningsplanen. Planen, eller åtgärdsprogrammet, innehåller många konkreta förslag som fullmäktige får tugga på under remissdebatten på måndag (20.5).

Kommunalskatten 2014 föreslås stiga med en procentenhet, det vill säga till 22 procent.
Samtidigt understryker stadsstyrelsen i sitt förslag att skattehöjningen ingalunda är det enda som behövs.

Listan över övriga åtgärder består av bland annat följande:

1. Akutvården integereras med sjukhuset (2013-16). All jourmässig verksamhet koncentreras till Västra Nylands sjukhus. Det här ska spara en halv miljon i år och 300 000 euro både 2014 och 2015.

2. Långvårdens platser minskar med ytterligare 31 under 2014-2016. Platserna minskade redan i år med 20. Sparar en miljon i år, en halv miljon 2014 och 2015.

3. Staden har förvaltningsmässigt endast en hälsovårdscentral. Sparplanen beskriver inte vad detta i praktiken innebär för hvc i Karis som vid årsskiftet 2013-2014 övergår från vårdföretaget Mehiläinen till staden. Sparar 200 000 i år, en halv miljon 2014.

Hvc-verksamheten i Karis fortsätter men vilken typ av vård man kan få där, är ännu inte klar, uppgav både stadsstyrelseordföranden Anders Walls (SFP) och stadsdirektör Mårten Johansson på den pressinformation som staden ordnade på tisdag. Det heter att den mest brådskande vården flyttar till sjukhuset. Walls intygade trots det att "vård samma dag" fortsättningsvis kommer att ges också i Karis.

4. Handikappservicens omtalade personliga assistenstimmar skärs ned kraftigt. Timantalet för personlig assistans var i december över 8 000 och i februari över 7 000, men de föreslås ytterligare sänkas betydligt. Målet är medelnivån för hela Finland, det vill säga 5 000 timmar. Sparar en halv miljon i år, 300 000 euro både 2014 och 2015 samt en halv miljon 2016.

5. Skolornas timresurs och grupper krymper. Styrelsen godkände inte formuleringen att en svenskspråkig grundskola läggs ned 2014 och en finskspråkig 2015. Men sparmålet om 150 000 euro 2014 och 150 000 euro 2015 finns kvar. Elevantalet i grundskolorna i Raseborg sjunker från 2005 till 2016 med 400. Om någon skola ska läggas ned, är det bildningsnämnden som beslutar om det.

Papper som räknar upp sparåtgärder.
Bildtext Här är listan över sparförslag som stadsstyrelsen skickar till fullmäktige.
Bild: Yle / Pia Santonen

6. Bibliotekens antal minskar och öppettiderna ses över. Vilka bibliotek som ska stänga sägs inte, men Bromarv bibliotek nämns och det heter att bokbussen kunde täcka Bromarvområdet. Dessutom kunde Tenala biblioteks verksamhetsförutsättningar förbättras. Också den övriga bildningen samordnar sina verksamhetspunkter. Sparmål 50 000 euro både 2014 och 2015.

7. Landskapsmuseets verksamhet krymper. Det ska spara staden 100 000 euro 2014.

8. Personalen inom kosthåll och städning minskar med 5 procent. Det ska spara 500 000 euro både 2014 och 2015.
Staden klarar sig med fem tillredningskök, två i Ekenäs, två i Karis och ett i Pojo.

9. Skötseln av gator och parker kan konkurrensutsättas 2014 och säljas ut som områdesentreprenader. Servicenivån inom samhällstekniken sänks också i övrigt ytterligare. Andra alternativet är att taxorna och avgifterna höjs.

Stadsstyrelsen godkände en försiktig formulering: Staden utreder om det är möjligt att delvis sköta uteområdena med så kallade områdesentreprenader. Entreprenaderna skulle konkurrensutsättas gradvis under 2014.

Samhällstekniska sektorn och stadens enhet för intern service samordnar sin verksamhet bättre. De kan ha gemensam arbetsledning och gemensam jour samt delvis gemensam maskinpark.

Åtgärderna kan spara 200 000 euro 2014 och 2015.

10. Investeringarna hålls på en låg nivå. För 2014 föreslås nettoinvesteringar om 10 miljoner euro, 2015 kan summan vara 12 miljoner euro, 2016 likaså 12 miljoner euro.

11. Personalen minskar med 100. 2014 försvinner 50 årsverken och 2015 likaså 50. Det här lyckas eftersom eleverna i stadens skolor minskar och vårdens strukturer ses över.
Personalminskningen väntas ge en besparing på drygt en miljon (1,1 miljon) 2014 och över två miljoner (2,15 miljoner) 2015.

12. Fastighetsmassan krymper och staden sänker värmen och användningen av elektricitet i sina hus. Köpet av Ekåsenområdet ska beaktas här. Fastighetskostnaderna ska sjunka med 100 000 både 2014 och 2015.

13. Nya invånare och företag lockas till Raseborg med hjälp av nya tomter som staden planerar.

Målet med alla åtgärderna är att sanera stadens ekonomi. I praktiken kan Raseborg med åtgärdsprogrammets förslag förbättra sitt resultat med hela 8 miljoner euro 2014 och med ytterligare över 4 miljoner euro 2015.

Enighet efterlyses

Strategin och åtgärdspaketet uppdateras parallelt. Stadsstyrelseordföranden Anders Walls hoppas att fullmäktige kan föra en god debatt om stadens strategi.

Walls önskar att kommunalpolitiken inte fungerar som på riksplan, med regering och opposition.
När strategin en gång har godkänts, borde hela fullmäktige följa den och inte börja riva upp den med nya diskussioner, anser Walls.


Obs. Artikeln är uppdaterad. Den första versionen baserade sig på den information som fanns i förslaget till uppdaterat åtgärdsprogram och på uppgiften att stadsstyrelsen hade godkänt ärendet enligt förslag.

Diskussion om artikeln