Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Helikoptrar får landa i Ybbersnäs

Från 2013
Uppdaterad 20.05.2013 13:54.
Bild: EPA/STR

Det är nu klart att helikopterplattan vid en stor villa i Pargas får användas. Grannarna har vänt sig till domstol.

Trafiksäkerhetsverket inspekterade plattan på tisdagen. Några brandsläckare saknades och dem måste ägaren lägga på plats, men i övrigt var allt i sin ordning. Senast nästa vecka stämplas tillståndet till drift av flygplats och efter det kan helikopterflygningarna börja. Kravet är högst fyra flygningar under dagtid och att tillståndet gäller i fyra år. Under tiden ska Trafi följa upp om flygningarna stör grannarna. Om så är fallet ska tillståndet granskas noggrannare då det är aktuellt att förnya det.

Flygningar Pargas - Lettland
Airiston helmi har köpt en helikopter och bolagets avsikt är att flyga mellan Pargas och Lettland. Tanken är att göra högst två flygningar under en dag, men att det endast i undantagsfall blir mer än en start och en landning per dag. Utöver det räknar helikopterägaren med att det kan bli flygningar som går till skärgården och till flygplatsen i Helsingfors för underhåll och tankning.

Grannarna har motsatt sig helikopterflygningar till villan. Miljönämnden i Pargas beslöt i januari att helikopterlandningsplatsen inte kräver miljötillstånd på basen av de uppgifter som fastighetsägaren Airiston helmi lämnat. Grannarna har besvärat sig till Vasa förvaltningsdomstol och kräver att beslutet upphävs. Vidare kräver grannarna att Airiston helmi åläggs att ansöka om miljötillstånd för helikopterflygverksamheten och att flygverksamheten förbjuds tills ärendet är avgjort. Med anledningen av det har domstolen begärt ett utlåtande från miljönämnden.

Stör lika mycket som flugor
Miljönämnden behandlar ärendet i kväll. Nämndens bedömning är att det inte krävs något miljötillstånd för verksamheten. Bullret varar i högst tjugo minuter under dagen och är på högst 56 decibel. Därmed anser nämnden att det inte finns någon grund för att kräva ett miljötillstånd. En av grannarna har kor som betar i närheten av landningsplatsen och han är oroad för att helikoptertrafiken kan störa djuren. Nämnden svarar med att man i Australien använder helikoptrar för att samla in boskap och att piloterna flyger endast några meter ovanför djuren. Vidare anser nämnden att boskapen orsakar rågrannen Airiston helmi olägenheter i form av avföring och urin på stranden och i strandvattnet. Det kan påverka badvattenkvaliteten samt ge upphov till en ökad mängd av flugor i närområdet. Därmed borde grannarna orsaka varandra lika stora olägenheter, anser nämnden.

Miljönämnden: helikoptertrafiken kan inte vara störande