Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Föräldrar och polis oroar sig för knark på Kimitoön

Från 2013
Uppdaterad 20.05.2013 11:28.
Bild: Yle

Under bara en eftermiddag åkte sex unga personer fast för användning av narkotika i Kimito.

Radio Vega Åboland: Oro för narkotika bland unga på Kimitoön

Programmet är inte längre tillgängligt

Radio Vega Åboland: Skolkurator Marko Winter kommenterar drogproblemen bland ungdomar

Programmet är inte längre tillgängligt

Fyra personer var Kimitobor och två från Salotrakten. De yngsta var fjorton och sjutton år. Två av de personer som åkte fast misstänks också för att ha förmedlat eller sålt narkotika, i det här fallet cannabis.

Det var samtal från bekymrade föräldrar som fick polisen att under en eftermiddag i början av maj granska ungdomarnas eventuella användning och handel med droger på Kimitoön.

Toppen av isberget?

Enligt polisen är det som kom fram under övervakningen troligen bara toppen av isberget.

Följder

  • Innehav eller bruk av narkotika leder alltid åtminstone till en anmärkning. Böter eller fängelse kan också följa.
  • Försäljning eller distribuering av narkotika leder alltid till åtalsprövning och behandling i rätten. Maximistraffet för försäljning av narkotika är två års fängelse.
  • En anmärkning om narkotikabruk kan försvåra möjligheterna att få körkort, skjutvapentillstånd eller tillstånd att fungera som ordningsvakt.
  • Uppbådet kan sjutas upp för den som blivit fast för att ha använt narkotika.
  • När det gäller minderåriga som åker fast för narkotikabrott görs alltid en barnskyddsanmälan.

(Källa: polisen)

Överkonstapel Janne Aro-Heinilä berättar att polisen i samband med övervakningen i Kimito kom i kontakt med många barn och unga som verkar ha en positiv inställning till narkotika och särskilt cannabis.

– Många har bilder på cannabis i sina telefoner, smycken som föreställer cannabisblad och så vidare. Det här är oroväckande eftersom en positiv attityd också kan betyda att man inte har något emot att prova på narkotika om tillfälle ges, förklarar överkonstapel Janne Aro-Heinilä.

Problem i hela Egentliga Finland

I en undersökning som Åbo center för barn - och ungdomsforskning nyligen utförde kom det fram att trettio procent av Kimitoöns niondeklassare blivit erbjudna narkotika. Vid polisen väcker också de här uppgifterna oro, men inte förvåning.

Liknande resultat skulle enligt överkonstapel Aro-Heinilä med största sannolikhet fås i alla andra kommuner i Egentliga Finland.

– Riktningen är klar. Narkotika sprids och säljs i hela Egentliga Finland och unga provar oroväckande lätt på narkotika om de har en chans.

Enligt den undersökning som gjorts vid Åbo center för barn- och ungdomsforskning har i medeltal knappt 18 procent av niondeklassarna i andra kommuner i Egentliga Finland blivit erbjudna droger.

Bra att föräldrar oroar sig

Då det gäller Kimitoön är det enligt polisen ett gott tecken att föräldrar fattat misstankar om narkotikabruk. Det kan betyda att problemen ännu är relativt små.

– När det är polisen som fattar misstankar har problemen vanligtvis redan vuxit sig ganska stora och det kan vara svårt att få bukt med dem.

De föräldrar som tagit kontakt med polisen hoppas att polisens närvaro och eventuella böter eller anmärkningar ska ha avskräckande effekt på de unga.

Polisens önskar ändå att föräldrarna själva redan i ett mycket tidigare skede skulle uppfostra sina barn till att hålla sig borta från narkotika.

Förutom de negativa konsekvenser knark har på hälsan betyder en anmärkning i brottsregistret eller polisens egna anteckningar att livet på många sätt kan försvåras.