Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Beväringar blir utan ersättning

Från 2013
Uppdaterad 16.01.2015 13:10.
Bild: Elin von Wright

Vem bär ansvar för våra beväringars hälsa? Många beväringar blir utan ersättning för skador som uppkommit under militärtjänsten. En lagändring är på sin plats menar kritiska röster. Men det brister i kommunikationen mellan försvarsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Varje år ansöker omkring 2000 beväringar om ersättning för sjukvårdskostnader eller rehabilitering på grund av de skador de råkat ut för i militärtjänsten. Många beväringar riskerar bli utan ersättning eftersom de måste bevisa att skadan uppkommit genom ett olycksfall.

Skador och sjukdomsfall som inträffar under militärtjänstgöringen ersätts i enlighet med lagen om olycksfall i militärtjänst. För att en bevärings ska få ersättning från staten måste han påvisa att skadan uppkommit genom ett olycksfall. Detta är inte alltid lätt att bevisa och sätter beväringen i en svår situation anser Patrick Häggblad på invalidiserade under värnplikten r.f.

Kritik mot Lagen om olycksfall i militärtjänst

Lagen om olycksfall i militärtjänst kritiseras bland annat av beväringsförbundet och Invalidiserade under värnplikten r.f. Kritiken tar fast på följande:

  • Svårt att bevisa olycksfall. Slitsningsskador är vanliga men riskerar att bli utan ersättning.
  • Lagen ger ett alltför stort tolkningsutrymme.
  • Ersättning ges på försäkringsläkarnas villkor.
  • Lagen borde ändras. Ett förslag är att byta ut olycksfall till skada i militärtjänst.
  • Sedan 2011 har försvarsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet i en gemensam arbetsgrupp diskuterat lagen om olycksfall i militärtjänst. Hittills har de enbart kommit fram till tolkningsdirektiv men inget konkret förslag på en lagändring.

- Det finns uppenbara problem med lagstiftningen och den borde ändras. För det första är det svårt för beväringen att bevisa att skadan skett under ett dygns tid. Lagen likställer dessutom beväringarna med vanliga arbetstagare, men risken att råka ut för en skada under militärtjänsten är nog betydligt större, säger Häggblad.

I samma sekund en beväring blir hemförlovad tar försvarsmaktens ansvar slut. En beväring som blivit hemförlovad ansöker om ersättning till statskontoret.
Enligt försvarsminister Carl Haglund har försvarsministeriet i över två år lobbat för en lagändring. Det är på social- och hälsovårdsministeriets ansvar att lagen nu ändras.

- Jag har försökt pressa min kollega Risikko på social- och hälsovårdsministeriet, men de har inte velat öppna lagen, säger Haglund.

Social- och hälsovårdsministern Paula Risikko å andra sidan har inte varit medveten om problemen i lagstiftningen.

- Jag önskar att Haglund hade kommit till mig med det här innan, säger Risikko.

Sedan 2011 har försvarsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet i en gemensam arbetsgrupp diskuterat lagen om olycksfall i militärtjänst. Hittills har de enbart kommit fram till tolkningsdirektiv men inget konkret förslag på en lagändring.

- Det räcker nog inte med en ändring i tillämpningen, vi behöver en lagändring, säger Patrick Häggblad, sekreterare på Invalidiserade under värnplikten r.f.

Läs också om Sampo som skadade sig under sin värnplikt. Han gick till Högsta Domstolen för att få ersättning.

Lyssna på hela programmet.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln