Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Dödsdömd av HUCS - botad i Sverige

Från 2013
Uppdaterad 27.06.2014 11:02.

Ekenäsbon Viveka Rabehl har vunnit en rättstvist mot Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Det handlade om hennes rätt att som cancersjuk söka vård i Sverige.

Viveka Rabehl
Bild: Yle

Helsingfors universitets centralsjukhus HUCS avslutade operationerna av Rabehl år 2004 som resultatlösa. Hon fick veta att hon inte hade länge kvar att leva. Rabehl hade en mycket ovanlig form av magcancer som drabbar i medeltal tre finländare per år.

– Jag fick veta att jag hade mellan ett halvt och två år kvar att leva.

– Sjukskötaren rekommenderade att jag skulle njuta av den kommande sommaren eftersom den kunde vara min sista.

Kirurgernas kamp

Viveka Rabehl fick veta att Uppsala akademiska sjukhus i Sverige var specialiserad på just den här cancerformen. Sjukhuset hade redan i tio års tid med framgång använt sig en metod med operationer och cellgifter. Vårdformen var vid den tidpunkten så gott som okänd i Finland.

Rabehl hörde sig för med Uppsala akademiska sjukhus om möjligheterna att få vård. Efter att ha bekantat sig med fallet Rabehl skickade överläkaren vid sjukhuset i Uppsala ett brev till sin kollega vid Helsingfors universitets centralsjukhus HUCS:

– Vi är villiga att vårda henne i här i Uppsala om vi får en remiss av er och ert godkännande.

Men den finländska kirurgen godkände inte det svenska anbudet om hjälp. Kirurgen skrev i kanten av brevet:

– Experimentell vård. Ingen remiss. Ingen betalningsförbindelse.

Det var en dödsdom med kulspetspenna.

Rabehl var tvungen att själv bekosta canceroperationerna i Sverige. De svenska kirurgerna räddade hennes liv. Om hon hade förlitat sig på den finländska kirurgens råd skulle hon ha avlidit. Rabehl bekostade vården med ett stort banklån samt med bidrag från släkt och vänner.

HFD: HNS måste betala för vården i Sverige

Efter de två lyckade operationerna väcktes frågan om HUCS borde ha förstått att ge Viveka Rabehl remiss och betalningsförbindelse för vård i Sverige.

Rättegången inleddes 2007 och tog sex år i anspråk. Bland annat den övervakande myndigheten Valvira ansåg att vården vid Uppsala akademiska sjukhus var professionell och att det var berättigat att använda sig av den vårdformen, trots att att den inte erbjöds i Finland vid den tiden.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dömde i februari Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt att betala Viveka Rabehls operationskostnader i Sverige. Banken, vännerna och släktingarna får nu tillbaks sina pengar.

Programmet om Viveka Rabehls kamp sändes i A-studio på Yle TV1 20.5 kl. 21. Programmet kan ses på Arenan.
A-studios artikel

Ari Mölsä
Helena Rosenblad