Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Robotbilar och fjärrnärvaro ska lösa trafikstockningar 2030

Uppdaterad 12.12.2014 16:48.
Trafikstockning

Debatten om dyra körkort kommer snart att vara överflödig, körkort behövs inte längre år 2030. Så ser framtiden ut i den slutrapport som arbetsgruppen ”Metropolvisionen för automatiserad trafik” i dag publicerade. Gruppen har funderat över hur morgondagens trafiklösningar ser ut och förespråkar automatisering.

– En automatisering betyder att bussar, spårvagnar och taxibilar skulle köra utan förare, berättar trafikplaneringschef Ville Lehmuskoski från Helsingfors stadsplaneringskontor.

Automatiseringen skulle inte gälla bara den traditionella kollektivtrafiken, utan det ska också finnas möjlighet att beställa olika direkttransporter. I visionen talas det om ett system med automatiska personbilar i gemensam användning som kan utnyttjas enligt behov.

Fjärrnärvaro

Enligt visionen är fjärrnärvaro en annan möjlighet att minska på trafiken. Resor för möten blir onödiga om man kan sitta vid samma bord, på skilda håll.

Enligt rapporten handlar det inte om science fiction utan den behövliga teknologin är redan uppfunnen. Problem som måste lösas gäller enligt den främst ändringar av lagstiftningen för att möjliggöra automattrafik på vägar och allmänna attityder till automatisering.

Ekonomisk nytta

I rapporten poängteras de stora ekonomiska fördelarna med en automatisering, och Lehmuskoski håller med.

– Föraren står för 60 % av kostnaden för en buss idag. Automatiseringen skulle göra kollektivtrafiken ekonomiskt effektivare och då kunde vi också öka servicenivån, säger Lehmuskoski.

Det är konsultföretaget Sovelto som koordinerat gruppen där bland annat de största städerna, Trafik- ock kommunikationsministeriet, Sitra och EK medverkat.