Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Skiffergasen kan förändra energibranschen

Från 2013
Demonstranter befarar miljörisker med utvinning av skiffergas i USA
Bild: EPA/JIM LO SCALZO

De fossila bränslena kan stå inför en revolution. Nya amerikanska fyndigheter och ännu oanad potential på andra håll i världen kan trygga tillgången på naturgas och olja i decennier framöver. Under de senaste åren har andelen skiffergas och -olja som utvinns i USA ökar närmast explosionsartat. Det har gjort amerikanerna självförsörjande med gas och på sikt kan det göra dem energimässigt oberoende.

Nu väntar sig många att marknaden snart kan fyllas av billigare importerad gas från USA.
- Usa är den stora vinnaren för nu är de självförsörjande med gas. Det ger dem konkurrensfördelar, säger Antto Vihma, som är forskare vid Utrikespolitiska institutet.

För Europas del kan det finnas fördelar. Men också nackdelar. Redan nu strömmar billigt amerikanskt stenkol till Europa då amerikanerna själva går över till den billigare naturgasen.

I framtiden kan USA välja att exportera också gas till Europa:
- Det är en inrikespolitisk fråga om amerikanerna bestämmer att de vill börja exportera gasen, eller väljer att hålla den för sig själva för att förbättra sin konkurrenskraft. Det är klart vi vill ha billig gas och priset på gas sjunker redan nu, säger David Dusseault, marknadsanalytiker vid bolaget Gasum.

Men han tillägger att det ännu finns många frågetecken om i vilken mån och till vilket pris den amerikanska gasen kommer att nå den europeiska marknaden.
- Frågan är hur man kan exportera gasen till Europa. Processeringen och transporter gör att den blir dubbelt dyrare här än i USA. Det är ett problem för konkurrenskraften, säger Juha Naukkarinen, vd för Energiindustrin i Finland.

Fast gaspriset sänks till följd av större utbud är europeiska energipriser alltjämt höga jämfört med de amerikanska. Och den importerade gasen är också dyr.
- De kommer att hålla den för sig själv, säger han.

Miljörisker
Gasen utvinns genom djupa borrningar, ner till flera kilometers djup. Där spräcks skiffret i vertikala kanaler med hjälp av kemikalier och vatten under högtryck.

Metoden är dyr och en borrning beräknas kosta över fyra miljoner dollar. Gasen strömmar sedan upp och tas till vara vid markytan.

Från miljöorganisationernas håll har man höjt ett varningens finger för utvinningen, eftersom grundvattnet kan ta skada eller allvarlig sprickbildning uppstå som följd av borrningarna.
Tills vidare ser det ur som om endast USA skulle ha oljefyndigheter i sina skifferlager, men det finns skiffergaspotential även i Europa - och på många andra håll i världen. Möjliga reserver finns bland annat i Polen, Tyskland och Norge - men framför allt i Kina.

Fransmännen har förbjudit utvinning av skiffergas av miljöskäl. Norrmännen har tillsvidare tillräckligt med olja och gas till havs. På många håll i Europa anses fyndigheterna eller förutsättningarna vara för små.

Ryssland förlorar
Rysk gas har dominerat den europeiska marknaden. Men Ryssland får nu se sig om efter nya gaskunder. Det amerikanska stenkolet konkurrerar redan nu framgångsrikt med den ryska gasen, och eventuellt kan européerna snart köpa amerikansk gas.
- Gasprom har inte längre ett monopol i Europa. Rysslands betydelse och politiska styrka minskar. Gasprom har tidigare bekostat låga gaspriser i Ryssland genom att sälja gasen dyrare i Europa. Nu pressas Gasprom både av sviktande marknader i Europa och ökad konkurrens på hemmaplan. Gasprom kan tvingas höja sina gaspriser i Ryssland, och det är ett problem för Putin. Gaspriset är poltiskt en mycket känslig fråga i Ryssland, säger Antto Vihma.

Också OPEC:s position på energimarknaden kan försvagas om USA blir självförsörjande på olja. Då kommer både Europa och Kina att ha tillgång till billig olja ännu länge.
Kina kan också bli en stor spelare på sikt.
- De första offerterna har redan gjorts för att påbörja utvinning i Kina, men infrastrukturen är ännu undermålig och beslutsprocessen så besvärlig att det är ifrågasatt när Kina kommer att ha en verklig skiffergasproduktion, säger Juha Naukkarinen.

David Dusseault tror att kineserna har potential att börja utvinna skiffergas, men den dagen produktionen är igång når den inte ut på världsmarknaden.

Alla är ändå inte övertygade om att de nya teknikerna att utvinna gas, och i USA olja, ur skiffer kommer att infria alla förväntningar. Flera förekomster verkar sina snabbare än väntat, och många förutspår att den långvariga effekten på energimarknaden kommer att vara begränsad.