Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tornadon - plötslig och våldsam

Från 2013
Uppdaterad 21.05.2013 14:22.
En supercell över New Mexico 2004.
Bildtext Tornador uppstår ofta i superceller som denna över New Mexico 2004.

De tornador som ofta härjar i Nordamerika hör till de våldsammaste väderfenomenen på jorden. De uppstår snabbt och kan åstadkomma nästan total förödelse där de drar fram. Det svenska namnet på fenomenet är tromb eller virvelvind. Mindre virvelvindar kan ibland observeras även i Finland.

Det amerikanska uttrycket tornado anses komma från det spanska ordet för åska tronada eller från det spanska verbet tornar, som bland annat betyder att snurra eller vrida sig. Nordamerikaner använder även ordet twister. Ordet tromb kommer från det italienska ordet tromba (trumpet).

Tre fjärdedelar av alla tromber i världen uppstår i USA i ett 800 kilometer brett bälte från Texas till Iowa. Området kallas inofficiellt Tornado Alley. Just här kolliderar torr kall luft från Kanada med varm och fuktig luft från Mexikanska golfen.

Superceller och molnslangar

Vid luftkollisionen uppstår extra kraftiga åskväder med roterande uppvindar, så kallade superceller. Vindrotationen och störningar i den ger upphov till karakteristiska roterande trattmoln eller molnslangar som bildar en tornado om de når marken. Ibland uppträder tornador dock även utan molnslang. Meteorologer har aldrig kunnat observera vad som sker inne i en molnslang.

Vindhastigheten i en tornado kan i svåra fall vara över 100 m/s. Det starkaste vind som man kunnat mäta var 133 m/s och observerades i en tornado nära Oklahoma City år 1999. En så kraftig tornado förstör praktiskt taget allt i sin väg.

USA drabbas i medeltal av 1 000 tornador varje år. I Tornado Alley är det vanligt att folk bygger stormkällare under sina hus för att snabbt kunna ta skydd. Tornador kan uppstå mycket snabbt och i bästa fall kan meteorologer ge en varning bara 15-20 minuter innan molnslangen når marken och tornadon startar. Virvelstormen kan pågå från ett par minuter till över en timme.

Tornado med styrkan F5 i Manitoba i Kanada 2007.

Gradering efter förstörelsekraft

En genomsnittlig tornado i den amerikanska Mellanvästern är 150 meter bred och härjar på marken på en sträcka på 8 kilometer. Variationerna är dock stora. Det finns observationer om tornador med stor förstörelsekraft som bara varit ett par meter breda. Extrema tornador kan ha en bredd på ett par kilometer.

Den värsta tornado som drabbat USA sedan 1900-talets början härjade i Missouri, Illinois och Indiana 1925 och dödade 695 människor. År 2011 omkom 158 personer då en tornado slog till mot staden Joplin i Missouri. I genomsnitt omkommer 60 amerikaner i tornador varje år.

En tornados intensitet mäts vanligen med Fujitaskalan från 1971 som är graderad från F1 till F5 efter hur kraftig vind tornadon uppskattas ha och hur mycket förödelse den åstadkommer. Det finns också en omarbetad version av Fujitaskalan som justerat förhållandet mellan vindstyrka och förstörelse.

Eftersom det är svårt att utfärda en varning för en tornado som håller på att uppstå ges vanligen i stället allmänna tornadovarningar för att folk ska vara extra uppmärksamma och kunna ta skydd snabbt.

Virvlande löv och Sonisphere

Kraftiga virvelvindar kan sporadiskt förekomma även på andra håll i världen, men är ingenstans så intensivt förekommande som i Mellanvästern i Nordamerika.

Virvelvindar är lokala lågtryck, dvs. cykloner i meteorologisk terminologi. Små virvelvindar som rör upp sand eller löv kan ibland observeras även i Finland. Förr trodde man att virvelvindarna orsakades av häxor eller samiska trollkarlar. Då skulle man kasta in en kniv i virvelvinden för att bekämpa dem.

Ibland uppstår det tornadoliknande förstörelse i skogen i Finland. Då är det vanligen frågan om fallvindar från kraftiga åskmoln, som är ett annat meteorologiskt fenomen.

En uppmärksammad fallvind drabbade Sonispherefestivalen i Björneborg 2010.

Förstört tält på Sonisphere
Bildtext Efter fallvinden på Sonispherefestivalen.