Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dyra tomter upprör stugägare vid Andra sjön

Från 2013
Bildtext Arkivbild
Bild: Yle

Nykarleby stad och Föreningen Andra sjön har hamnat på kollisionskurs. Stadens prisnivå på stugtomterna vid Andra sjön är otänkbar, säger Jan-Erik Frostdahl, själv politiker och stugägare.

Stadens värderingsman har uppskattat att tomterna är värda från 60 000 till 80 000 euro styck beroende på läge. Det är fråga om knappt 100 arrendetomter som stugägarna erbjuds köpa.

Värderingsmannen utgår i värderingsinstrumentet från att tomterna kan säljas fritt.

Dyra tomter retar stugägare

Programmet är inte längre tillgängligt

- Så är det ju inte alls, säger Frostdahl. På varje tomt står en stuga vilket innebär att det i praktiken bara finns en köpare, nämligen stugägaren, resonerar Frostdahl.

Frostdahl hänvisar till parallellfall på Grisselören och Sandören där samfälligheten sålde ut mark till ungefär lika många stugägare. Då var priset detsamma som i dag. Enda skillnaden är att det handlade om mark och penni medan vi i dag har euro och cent. En sådan mångfaldig värdestegring på tomtmark har vi inte haft, säger Frostdahl.

Föreningen Andra sjön kommer nu att föra stugägarnas talan gentemot staden. Enligt Frostdahl krävs nu att arbetsgruppen och fullmäktige ändrar sitt resonemang men lätt blir det inte säger han.

- Det är ju en erkänt svår process för politiker att byta åsikt offentligt, men med mindre går det inte. Dagens prisnivå kommer ingen att gå med på, säger Frostdahl.

Någon brådska föreligger inte. Arrendeavtalen går ut 2019. Det kan till och med bli nästa fullmäktigeförsamling som får avgöra tomtpriserna. Stugägarna erbjuds som alternativ att skriva nya arrenden men till högre arrendeavgifter.