Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Strålbehandlingen på ÅUCS får mer personal

Från 2013
Uppdaterad 27.06.2014 11:02.
Bild: YLE Merja Lindroos

Cancervården i Egentliga Finland prickades tidigare i våras av myndigheterna för långa väntetider till strålbehandling. Sjukvårdsdistriktet tänker lösa problemet genom att flytta personal internt.

Regionförvaltningsverket kritiserade i april Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i synnerhet för de långa väntetiderna till strålbehandlingar. Vid vite om 400 000 euro måste sjukvårdsdistriktet åtgärda bristerna i cancervården innan slutet av året.

Sjukvårdsdistriktets direktör Olli-Pekka Lehtonen säger att man planerar att flytta personal till strålbehandlingen från Ögonkliniken och Öron-, näs- och halskliniken. ÅUCS tog i bruk en ny organisationsmodell vid årsskiftet och enligt Lehtonen har det nu blivit lättare att flytta personal mellan olika kliniker. Enligt Lehtonen finns det i nuläget personalkapacitet som kan flyttas, men man måste följa med läget så att också övriga patientgrupper får den vård de behöver.

En fråga som fortfarande är öppen gäller vissa röntgenundersökningar som enligt Regionförvaltningsverket måste göras snabbare. Röntgenundersökningarna köps av sjukvårdsdistriktets affärsverk TYKS-SAPA och där håller man på att utreda frågan, men Lehtonen säger också att han inte är säker på att Regionförvaltningsverket har tolkat den nationella cancervårdstrategin rätt gällande kraven på röntgenundersökningarna.