Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad kan lägga ut löneräkningen på entreprenad

Från 2013
Sedlar och mynt i en hög.
Bild: Yle/Arja Lento

I framtiden är det möjligt att Jakobstad har utomstående lönesekreterare. Staden måste i snabb takt få ett nytt dataprogram för uträkning av personalens löner och i samma veva görs en utredning om vad en så kallad outsourcing av lönesekreterarna till ett skilt bolag skulle innebära.

Det är de kommunägda bolagen Kuntien Tiera och Kuntien Taitoa som står för leveransen dataprogrammen och anställningen av personalen ifall den blir aktuell.
- Jakobstads första prioritet är ett nytt löneprogram, det är viktigast säger personaldirektör Rune Wiik i Jakobstad.

Personalen kan inte lita på dataprogrammet

Programmet är inte längre tillgängligt
Löneräknandet kan läggas ut på entreprenad - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Staden har hittills använt Abilita AB:s program men klagomålen mot programmet har varit många. Det sker många fel i löneuträkningarna och det har tagit tid att reda upp dem - det kostar pengar.

Abilita meddelade nyligen att inga uppdateringar av löneprogrammet kommer att göras. Det gör saken ännu mer angelägen säger Rune Wiik.

Kuntien Tiera och Kuntien Taitoa gör som bäst en förstudie kring behoven i Jakobstad. Förstudien skall utmynna i en offert som också omfattar övertagande av personalen.

Bland lönesekreterarna ställer man sig försiktigt avvaktande till förstudien. Ingen i personalen är pigg på att uttala sig i frågan, man väntar på resultatet. Det som lönesekreterarna och Rune Wiik däremot verkar vara rörande eniga om är att åtminstone ett nytt och bättre dataprogram för löneräkning behövs och det snabbt.

Jakobstad har 2500 anställda

Problemen med löneräkningen blev akuta i Jakobstad efter att staden blev värdkommun för social-och hälsovården i Jakobstad och kringliggande kommuner. I ett slag fördubblades antalet löneutbetalningar och uppgår idag till fler än 4 000 betalningshändelser varje månad. Det har de nuvarande programmen svårt att klara av.

Kuntien Tiera och Kuntien Taitoa - vad är det ?

De kommunägda bolagen Kuntien Tiera och Kuntien Taitoa producerar själva inga dataprogram men Tiera sköter upphandling och konkurrensutsättning för medlemskommunernas räkning av dataprogram. Det här är ett område där många kommuner saknar en tillräcklig kompetens själva.

Taitoa bolaget kan ta över kommunanställd personal om kommunerna så önskar och därefter kan de fortsätta att jobba i kommunen som så kallad in-house personal. De här systerbolagen är ägda av sina medlemskommuner och fungerar som aktiebolag.

Jakobstad är medlem i Kuntien Tiera sedan år 2012 och det är en förutsättning för att kunna utnyttja bolagets tjänster. Tiera är ett aktiebolag och staden satsade aktiekapital är 3 euro per kommunmedlem, cirka 60 000 euro. Bolagen startade sin verksamhet för bara två och ett halvt år sedan men har vuxit kraftigt på kort tid.