Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Kaitseliit, esternas skötebarn

Från 2013
Uppdaterad 16.01.2015 13:10.
Bildtext Kaitseliits vapen
Bild: Yle, Kerstin Kronvall

I Estland är hemvärnsorganisationen Kaitseliit en stor och aktiv del av samhället. För att bli medlem måste man rekommenderas av två tidigare medlemmar. På det sättet vill man garantera att bara pålitliga personer kan komma med. Pålitligheten är viktigt också därför att Kaitseliits medlemmar förvarar sina personliga vapen hemma.

Bildtext Kaitseliit deltog i en stor vårmanöver 2013
Bild: Yle, Kerstin Kronvall

Kaitseliit föddes under den omvälvande tiden strax innan Estland blev självständigt år 1918. Tanken som drev medlemmarna då var att skydda sina familjer och sitt land och den grundtanken lever vidare i dagens verksamhet.
Efter att Sovjetunionen intog Estland 1940 upplöstes Kaitseliit men uppstod på nytt genast efter att Estland blev fritt igen.

Det finns fortfarande sådana medlemmar som har varit med i verksamheten redan före kriget, berättar chefen för Kaitseliit, brigadgeneral Meelis Kiili.

Bildtext Brigadgeneral Meelis Kiili leder Kaitseliit
Bild: Yle, Kerstin Kronvall

Kiili är stolt över sin organisation och tycker att det är storartat att civila använder sin fritid till att öva försvar. På frågan om det finns något motstånd mot Kaitseliit svarar general Kiili att det både inom och utanför landet finns sådana som är fientliga. Men då riktas kritiken inte så mycket mot själva Kaitseliit som mot de värderingar som förbundet står för: demokrati och trygghet.

Kaitseliit, Estland
Bildtext Sirle Baldesport-Märss
Bild: Yle, Kerstin Kronvall
Bildtext Jarmo Hollo och Heigo Vija
Bild: Yle, Kerstin Kronvall

Kaitseliits medlemmar deltar i militära övningar tillsammans med försvarsmakten. En av dem som deltog i årets stora vårmanöver är Sirle Baldesport-Märss från Kaitseliits systerorganisation för kvinnor. Sirle är chef för fältköket och har tagit semester från sitt jobb för att kunna delta. För henne innebär försvarsverksamheten en livsstil, hon upplever att hon gör nytta.

Heigo Vija är premiärlöjtnant inom Kaitseliit och för honom är hemvärnstanken viktig. Han har vuxit upp med sina far- och morföräldrars berättelser om Estlands historia under den sovjetiska ockupationen och han vill vara beredd om landet skulle hotas på nytt. Jag är med i Kaitseliits verksamhet för att jag är realist, säger Heigo och medger att också en gnutta rädsla ligger bekom hans vilja att delta i försvarsarbetet. För Heigo är det viktigt att ha ett vapen. Det är en fri mans rätt, säger han. Vi förvarar våra vapen inlåsta enligt alla konstens regler och vi hotar ingen.

Inom Kaitseliit känner Heigo Vija samhörighet och kamratskap, det är viktigt. Jarmo Hollo håller med honom, kamratskapet och fosterlandet är orsaken till att han är medlem i Kaitseliit. Jarmo bor stadigvarande i Finland och han tycker att det är synd att han som estnisk medborgare inte kan få vara med i det frivilliga försvaret i Finland. Det vore bra om jag kunde delta i reservisternas övningar, tycker Jarmo Hollo.

Mer om ämnet på Yle Arenan