Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tjugo år av sophantering för Rosk’n Roll

Från 2013
Uppdaterad 24.05.2013 08:14.
Bildtext Ett av konstverken som finns på sophanteringsstationen i Munka i Lojo.
Programmet är inte längre tillgängligt
Programmet är inte längre tillgängligt

Det västnyländska avfallsbolaget Rosk'n Roll fyller jämna år. Det var år 1993 som bolaget grundades för att ta hand om sophanteringen i området mellan Hangö och Högfors och i år firar bolaget med jubileumsskrift och mottagning.

Bolagets vd Stig Lönnqvist står vid den stora sophanteringsstationen Munka i Lojo och ser ut över området med stationer för elektronikskrot, problemavfallssortering, krossad betong samt tre-fyra olika träavfallsstationer.

Stig lönnqvist
Bildtext Stig Lönnqvist är VD för Rosk'n Roll.

En halv kilometer längre bort finns soptippen med metangasutvinning för elektricitet och värme, dessutom avloppsvattenrening. Men allra närmast fanns dock några konstverk av återvinningsmaterial: en jättelarv av rör och behållare och en stor kub av cyklar:

Stig Lönnqvist berättar, att de kom till för fyra år sedan när en grupp konstnärer besökte Munka. Några av konstverken gjordes i metall och finns kvar.

Allt har inte gått som det först var tänkt

- Allt i Munka avfallscentral har inte blivit som det ursprungligen var tänkt, berättar Lönnqvist. En förbehandlingsstation för torrsopor finns inte, inte heller en anläggning för rötning av avloppsslam. I stället kommer en sorterings- och omlastningsplats för torrsopor på väg till förbränningsanläggningen i Vanda.

Stig Lönnqvist räknar upp några betydande skeden i uppbyggnaden av sophanteringen i Västnyland. Allra först kom ''heurekaskedet'', när man konstaterade att det är dags att börja jobba regionalt med sophanteringen. När Rosk'n Roll hade grundats var det dags att stänga de värsta av de enligt Lönnqvist vidriga kommunala soptipparna.

År 2000 kunde man öppna Munka sopstation och stänga de sista soptipparna runtom i kommunerna. Nu är det dags att stänga också soptippen i Munka och frakta soptippssoporna för energiproduktion till Vanda, när förbränningsanläggningen blir klar i mars nästa år.

'' Bara göra det litet bättre''

Om framtiden säger Stig Lönnqvist, att de största lösningarna är gjorda för följande tjugo år, nu gäller det att som Curre Lindström sade år 1995 '' bara gör det litet bättre hela tiden''. Nämligen ta hand om slammet bättre än förr, att få med Lojo i det centraliserade systemet.

Bildtext Ett av konstverken på stationen.

- Sopor är en lönsam business i världen och lockar privata aktörer. I Finland och i Norden är det kommunerna som sköter avfallshanteringen i samarbete med privata aktörer. Den konflikt som möjligen finns, gäller hur mycket man skall tillåta fri konkurrens. Den kommunala kontrollen är en garanti för att systemet fungerar, säger Lönnqvist.

Det följande steget är samgången med östra Nyland om ett gemensamt bolag, säger Stig Lönnqvist, vd för Västra Nylands avfallsservice, Rosk'n Roll, tjugo år efter starten