Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingen nytta av elverksbolagisering för Raseborg

Från 2013
Uppdaterad 27.05.2013 08:04.
Skylt på Ekenäs Energi
Bildtext Att bolagisera Ekenäs Energi utgör ingen ekonomisk nytta för Raseborg.
Bild: Yle/Maria Wasström

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Sedan hösten år 2012 har Raseborgs stad förberett en bolagisering av Ekenäs Energi. Orsaken är en ny lag som kräver att alla finländska kommuner gör sig av med sådana affärsverk som snedvrider konkurrensen på marknaden.

Raseborgs stad har anlitat utomstående experter som har tagit reda på hur bolagiseringen av Ekenäs Energi borde genomföras så att följderna rent ekonomiskt blir optimala ur stadens synvinkel. Det har därför också varit viktigt att se till att det inte finns en risk för att förändringen på något sätt försvagar Ekenäs Energis värde. På längre sikt bidrar ändå bolagiseringen till att ägaren Raseborgs stad har svårare att få ut samma avkastning som hittills.

- De enskilda kunderna kommer ändå inte direkt att märka av förändringen, konstaterar Thomas Karlsson som är stadskamrer vid Raseborgs stad.

Karis Fjärrvärme köper Ekenäs Energi

Efter utredningar har man kommit fram till att den bästa lösningen för staden är att det av Raseborg ägda bolaget Karis Fjärrvärme Ab köper Ekenäs Energis affärsverksamhet för nuvarande marknadspris. Karis Fjärrvärme Ab finansierar köpet med lån från staden på sammanlagt 34,3 miljoner euro. Vid köpet kommer Karis Fjärrvärme Ab att byta namn till Ekenäs Energi Ab.

Ekenäs Energi Ab kommer att betala ränta på det lån som tas från Raseborgs stad. Vinsten som Ekenäs Energi Ab gör kommer på grund av lånen och avskrivningarna till en början att vara små, men detta kompenseras genom att bolaget betalar en låneränta åt staden som är skattefri. På det här sättet får staden in de pengar som man tidigare har fått genom Ekenäs energis vinst. Ränteintäkterna från lånen beräknas bli cirka två miljoner per år samtidigt som bolaget årligen betalar av cirka en miljon på lånet. Eftersom bolagets vinst till en början är liten så blir det samtidigt också möjligt att undvika samfundsskatt, det vill säga den skatt som aktiebolag brukar betala för sina inkomster.

Generellt sätt har man utgått i från att bolagiseringen på längre sikt inte medför någon direkt nytta för kommunerna som äger affärsverken.

- Staden kommer att ha svårt att få ut den avkastning som man har fått hittills eftersom aktiebolagen är skatteskyldiga, berättar stadskamrer Thomas Karlsson.

Det nya aktiebolaget Ekenäs Energi Ab påbörjar sin verksamhet den 1 januari år 2014.

Bakgrunden till bolagiseringen

De finländska kommunernas affärsverk bryter mot EU lagstiftningen, eftersom de har en fördel gällande skatter jämfört med andra bolag. Samtidigt löper de kommunala affärsverken inte heller en risk för att gå i konkurs. Det här innebär att affärsverken förvränger konkurrensen på marknaden.

Enligt lagen måste alla finländska kommuner som har affärsverk som verkar på konkurrensutsatta marknader omvandla dessa till aktiebolag. Förändringen bör genomföras år 2013.

Diskussion om artikeln