Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Romu Keinänens framtid i Bäljars oviss

Uppdaterad 14.06.2013 15:45.
kopparstölder
Bildtext Ännu oklart hur det går för skrothanteringsföretaget Romu Keinänens planer i Bäljars i Raseborg.

Skrotföretaget Romu Keinänens framtid i Bäljars i Karis är fortfarande öppen. Raseborgs stad har på nämndnivå redan gett ett nekande utlåtande till Keinänens anhållan om att få utvidga verksamheten.

Utvidgningen skulle betyda att skrotföretaget skulle behandla mycket mera metallskrot än det nuvarande miljötillståndet tillåter. Stadsstyrelsen skulle också behandla frågan men remitterade ärendet enhälligt.

Stadsstyrelsen vill nu ha utrett om det går att begränsa bullret vid företaget eller om företaget kunde flytta sin verksamhet till någon annan plats i Raseborg. Det är statliga miljömyndigheter som fattar beslut om lovet men staden får ge sin syn på saken.

Länk till nämndbeslut