Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad uppmanar personalen ta ut obetald ledighet

Från 2013
Trähusvy i Kristinestad

Stadens personal i Kristinestad uppmanas ta sju dagars oavlönad tjästledighet. Det här är ett försök att få ner stadens utgifter - sparkravet är två miljoner.

Stadstyrelsen i Kristinestad diskuterar i kväll åtgärder för att minska utgifterna och höja inkomsterna i staden. De ledande tjänstemännen har arbetat fram ett förslag till inbesparings- och balanseringsåtgärder, som ligger till grund för diskussionerna.

Fullmäktigegrupperna fick ta del av förslagen förra måndagen.