Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vårdbehov utreds för VNS tillbyggnad

Från 2013
Uppdaterad 28.05.2013 14:51.
Marianne Gripenberg-Gahmberg och Anne Priha
Bildtext Marianne Gripenberg- Gahmberg och Anne Priha från sjukvårdsdistriktet
Bild: Yle/Monica Slotte

Målet med en tillbyggnad vid Västra Nylands sjukhus är att samla specialsjukvården under ett tak. Men hur stort skall det taket bli?

- Vi har ju konstaterat att det finns ett behov för mera utrymme, konstaterar Mårten Johansson, stadsdirektör i Raseborg. Att tillbyggnaden sannolikt blir mindre är vi först tänkt har att göra med att det i dagens läge inte är aktuellt att bygga om Ekenäs hvc till en psykiatrisk avdelning.

Anne Priha, investeringsdirektör vid HNS poängterar att man först måste utreda vilken typ av patienter som behöver en tillbyggnad och i hur hög grad. Fyra arbetsgrupper har tillsatts och de går nu vidare med den uppgiften.

- Det finns inga speciella utmaningar förknippade med det här byggprojektet. Tvärtom så ser jag det som positivt att övriga västnyländska kommuner som är involverade i jouren finns med i planeringen från första början.

HNS styrelse skall också ta ställning till den psykiatrirapport som blir klar i maj.

- Vi har redan minskat antalet vårdplatser i enlighet med behovsutredningen. Men det är en svår uppskattning att göra. Utredningen går ända fram till 2020 och vi skall ju leva nu och fram till dess också, säger Marianne Gripenberg-Gahmberg, direktör för Västra Nylands sjukvårdsdistrikt.

Styrgruppen möts igen före midsommar.