Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Närpes kräver patientinformation på svenska

Från 2013
Uppdaterad 30.05.2013 17:00.
Femkantens hälsostation
Bildtext Arkivbild.

Svenskspråkiga patienter i Närpes får sin epikris på finska från Vasa sjukvårdsdistrikt. Närpesnejdens Pensionstagare har fått nog och hoppas att Närpes stad ska engagera sig i frågan.

- Det ska inte vara på patientens ansvar att be om epikris på svenska, utan det borde ske per automatik, säger Ritva Granholm i pensionärsföreningen.

- Närpes stad har orken, kraften och tyngden att ställa krav på sjukvårdsdistriktet. En sjuk människa här och en sjuk människa där har inte tyngd. Men Närpes som enspråkig svensk stad kan ställa krav och visa att det står i lagen och att den ska efterföljas, säger Granholm.

I skrivelsen påpekar pensionärsföreningen också att många invandrare i Närpes enbart förstår svenska.

Staden tar skrivelsen vidare

Vård- och omsorgsnämnden behandlade skrivelsen på onsdagen och beslöt att skicka den vidare till Vasa sjukvårdsdistrikt.

Nämnden önskar en redogörelse för hur sjukvårdsdistriktet tänker uppfylla kraven på att information riktat till svenskspråkiga patienter ges på eget modersmål.