Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Forskaren och laxen

Från 2013
Uppdaterad 30.05.2013 17:09.
Tapani Pakarinen
Bildtext Tapani Pakarinen

Den grundläggande frågan i kampen om Östersjölaxen är följande: hur mycket lax finns det i havet och hur mycket fiske (yrkesfiske och sportfiske) tål de olika laxstammarna?

- På det hela taget kan man säga att laxfisket i havet är hållbart, men det fiskas ännu för mycket av vissa laxstammar, säger forskare Tapani Pakarinen.

Men han tillägger att det finns stora regionala och lokala variationer. Läget i Bottniska viken är ett belysande exempel.

- Rent allmänt kan man säga att laxstammarna är relativt starka i de största älvarna i Bottniska viken. Men det finns laxstammar som inte tycks repa sig tillräckligt trots det minskade havs- och kustfisket. Fast de är inte heller utrotningshotade.

Vad är ICES (International Council for the Exploration of the Sea)?

- Internationella havsforskningsrådet
- Huvudkontoret finns I Köpenhamn
- Grundat 1902
- 20 medlemsstater
- Sysslar med forskning I Nordatlanten och Östersjön
- Nätverk bestående av 4000 forskare

Simo älv i södra Lappland är ett exempel på det. Å andra sidan var uppstigningen av lax i Torne älv i fjol överraskande bra. Forskarna kan inte ge några entydiga svar på de här variationerna. Den milda vintern antas ha bidragit till att uppvandringen av vild lax i fjol var förhållandevis bra både i de svenska och finska laxälvarna. Också överlevnaden av laxen i början av havsvandringen har förbättrats under de senaste åren och antagligen minskade fisket (inklusive tjuvfisket) i södra Östersjön ifjol.

Polskt tjuvfiske

Den mest kontroversiella frågan när laxkvoterna för yrkesfisket bestäms av EU:s ministerråd är det påstådda polska tjuvfisket samt felrapporteringen. Det politiska beslutet för i år bygger på rekommendationer från ICES. ICES ansåg att den totala rapporterade fångsten inom yrkesfisket under 2013 inte bör överstiga 54.000 laxar. Ändå beslöt politikerna om kvoter som var dubbelt större.

- Vi gjorde bedömningen att det går att fiska ca 100.000 laxar, men samtidigt tog vi i beaktande tjuvfiske och felrapportering och därför landade vi på en lägre rekommendation, förklarar Pakarinen.

Det här förfaringssättet godkänns inte av Mats Nylund (SFP); han sitter med i riksdagens jord- och skogsbruksutskott som följer med fiskeripolitiken.

Mats Nylund
Bildtext Mats Nylund

- Internationella havsforskningsrådets rekommendationer bygger på icke vederlagda uppgifter om polskt tjuvfiske. En uppskattning på vad någon tjuvfiskar som du inte kan belägga är inte vetenskap, enligt Nylund.

Han anser dessutom att om det går att bevisa att polackerna bedriver utbrett tjuvfiske så ska stöten tas av tjuvfiskarna, inte yrkesfiskarna här hemma.

Ska man således tro på forskarna eller politikerna?

- Politikerna är satta att sköta landet och då måste man också räkna in ekonomiska och sociala aspekter, svarar Nylund.

Optimism

Tapani Pakarinen konstaterar att det är sant att en del politiker tycks anse att forskarnas antaganden om tjuvfiskets omfattning går för långt.

- Men det är politikens synsätt; vi forskare kan bara göra den biologiska uppskattningen av laxstammarnas tillstånd och fiskets inverkan på det så noggrant som möjligt.

Laxkvoterna har gått ner kraftigt under de senaste åren och laxstammarna mår överlag bättre nu än tidigare tycker Pakarinen. Men han menar att vi befinner oss i en osäker zon beträffande hur Östersjölaxens tillstånd kommer att utvecklas.

- Vi ser mera optimistiskt på läget nu jämfört med i fjol. Trots det kan vi inte dra alltför långt gående slutsatser på basen av enbart fjolåret.

Så här sammanfattar forskaren de vilda laxstammarnas tillstånd i fem punkter:

1. Laxstammarna i de stora älvarna i Bottniska viken har återhämtat sig bäst; de är nu nära internationellt uppställda minimimål.
2. Laxstammarna i de mindre älvarna samt Finska viken har likaså återhämtat sig något, men sämre; de ligger för det mesta under internationellt uppställda minimimål.
3. Laxstammarna i älvarna som flyter ut i Östersjöns huvudbassäng mår som tidigare eller sämre; de är i de flesta fall klart under internationellt uppställda minimimål.
4. De svagaste laxstammarna kan återhämta sig med mindre fiske.
5. Laxsmoltens (laxyngel) dåliga överlevnad till havs försämrar återhämtningen för alla laxstammar.

Här nedan en länk till ICES senaste rapport om laxen i Östersjön (på engelska).

Länk till ices.dk

Mer om ämnet på Yle Arenan