Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Smuggling av produktionsdjur allt vanligare

Från 2013
Bildtext Arkivbild från Västra Nyland. Hästarna i bilden har inget med smuggling att göra.
Bild: Yle/Veronica Montén

Smuggling av produktionsdjur, som kor, grisar, hästar, höns, blir allt vanligare, enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Importerade produktionsdjur kan säljas olagligt bakom bensinstationer och på nätet, vilket bland annat gör det omöjligt att kontrollera ursprunget.

Tidigare har främst hundar och katter smugglats, men nu smugglas också hästar och produktionsdjur som kor, pälsdjur och hästar.

- Smugglingen av produktionsdjur är vårt största hot mot näringen kring djurproduktion, säger Sirpa Kiviruusu på Evira.

Smugglingen av produktionsdjur är ett nytt fenomen och äventyrar både människors och djurs hälsa. Finland har hittills kunnat isolera sig från de flesta djursjukdomar, men i och med smugglingen ökar den risken.

I dag går det att äta råa ägg, men om smugglingen fortsätter kan det bli stopp för det.

Registrering och märkning av djur är redan i dag ett av de största problemen när det gäller att kontrollera hela produktionskedjan, enligt Evira. Smugglingen försvårar arbetet ytterligare.

Hobbyhöns i semestertider

Bland annat gällande sommarhönsen - som snart traskar omkring på våra gårdar - är det viktigt att ta reda på deras ursprung, säger Sanna Hellström på Evira.

- Utländska fjäderfän kan bära på den smittosamma sjukdomen Newcastle. Om sjukdomen sprider sig hit skulle det kosta oss flera miljoner euro, säger Hellström.

Också i fårga om sommarhöns - Hellström rekommenderar att skaffa finska höns - bör djuren skötas och registreras enligt Eviras bestämmelser.

Pälsdjuren fortfarande utsatta

Överlag visade Eviras kontroller i fjol att våra produktionsdjur mår lite bättre. Pälsdjuren hör fortfarande till de mest utsatta, trots kampanjer och arbete också från uppfödarnas förbund. Olika fall av försummelse upptäcktes vid över hälften av de pälsfarmar som Evira granskade.

- Det huvudsakliga ansvaret ligger hos de enskilda uppfödarna, säger Taina Mikkonen på Evira.

Taina Mikkonen jobbar på avdelningen för djurens välmående
Bildtext Taina Mikkonen på Evira
Bild: Jenny Blomqvist/Yle

Bakom försummelserna ligger ofta ovetskap och likgiltighet gentemot bestämmelser, säger Mikkonen. Men allra oftast är det djurskötarens personliga problem - till exempel depression - som leder till vanskötsel.

När vanskötta djur påträffas försöker Evira i första hand omplacera djuren, men i allvarliga fall måste de avlivas. I synnerhet om det finns risk för att sjukdomar sprids.

Evira genomför regelbundet inspektioner, antingen om det finns misstankar om vanskötsel eller genom stickprov.

Behovet av granskning ökar för att det allt oftare dyker upp misstankar om försummelse.

Veterinärerna är överbelastade - också för att Evira har haft svårt att rekrytera tillräckligt med nya veterinärer.

- Jobbet passar inte alla, och veterinärer växer inte på träd, förklarar man på Evira.