Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Gamla Bastuns nuvärde uppskattas till dryga 30 000 euro

Från 2013
Uppdaterad 04.06.2013 10:42.
En byggnad i röd tegel i Ekenäs som kallas gamla bastun.
Bildtext Gamla Bastun i Ekenäs har värdesatts av koncernsektionen i Raseborg. Bilden är från tiden då byggnaden renoverades efter branden
Bild: YLE / Chrisroffer Westerlund

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Nuvärdet på Gamla Bastun i Ekenäs är enligt Raseborgs koncernsektions förslag till stadsstyrelsen 30 582 euro och 82 cent. Det förslaget skall stadsstyrelsen i Raseborg i dag ta ställning till.

Nuvärdet är uträknat enligt de grundrenoveringskostnader Västnyländska ungdomsringen redovisat sedan Gamla Bastun övergick i föreningens förvaltning hösten 1995.

Enligt Västnyländska ungdomsringens viceordförande Dan Idman är fastigheten värd mer än så.

- Den här summan baserar sig på de verifierade kostnader vi kan påvisa, säger Idman.

Han understryker att föreningen inte vill sälja fastigheten.

- Nej, vi vill inte sälja, vi vill bara veta vad den är värd, tillägger han.

Ingen årlig kontroll

Koncernsektionens ordförande Fredrika Åkerö (SFP) vet också att Gamla Bastun är mer värd än dryga 30 000 euro.

- Visst är den säkert det. Visst kunde man tänka sig att staden kunde återta Gamla Bastun i sitt ägo mot ersättning, precis som det gällande avtalet förutsätter. Men, det gör vi först då Ungdomsringen meddelar att de inte längre har användning för byggnaden, säger Åkerö.

I avtalet sägs också bland annat att en årlig kontroll över husets skick och vilka reparationer där har gjorts borde redovisas. Någon sådan årlig kontroll har inte ägt rum medger såväl Åkerö som Idman.

- Jag kan inte säga varför en kontroll inte har gjorts. Antagligen har den inte prioriterats, säger Dan Idman.

Såväl Idman som Åkerö verkar vara rätt ense om att summan 30 852,82 euro som värde på Gamla Bastun är den rätta.

Raseborgs stad och Västnyländska Ungdomsringen har ett gällande avtal om Gamla Bastun och tomten där den finns fram till slutet av augusti 2025. Ungdomsringen flyttade in i Gamla Bastun redan år 1984. Numera har VNUR sitt kansli i Karis och i Gamla Bastun har föreningar som tillhör Ungdomsringen inhysts.

Diskussion om artikeln