Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Möjligheterna att öva skytte försämras?

Från 2013
Uppdaterad 05.06.2013 08:23.
Skeet
Bild: EPA

Det kan bli svårare för jägare och sportskyttar att hitta en skjutbana att öva på i framtiden. Många mindre skjutbanor har svårigheter med att uppfylla alla krav som behövs för ett miljötillstånd.

De som ansöker om ett miljötillstånd måste ta mark- och vattenprover vid skjutbanan. Om blyhalten från hagel är för hög måste skjutbanan saneras. Det betyder att stora mängder jord grävs bort och ersätts med ny jord. Samtidigt måste man gräva ner en plastmatta under marken för att skydda miljön. Skjutbanorna måste också utföra bullermätningar för att garantera att verksamheten inte stör grannarna.

"Det är frågan om stora summor"

Skjutbanan i Ingå är en av de skjutbanor som måste ansöka om ett nytt miljötillstånd för ett par av sina banor. Enligt Ralf Wide, som är aktiv i föreningen, är saneringsarbetet mycket dyrt.

- Det kan kosta upp till en miljon euro om båda skjutbanorna måste saneras. Vi betalade redan 8000 euro för att ta proverna. Det är en stor summa med tanke på att verksamheten drivs av frivilliga, berättar Wide. Om antalet skjutbanor minskar så betyder det också att allt fler övar på egen hand utan övervakning, fortsätter Wide.

Meningen med reglerna är att skydda naturen och garantera att verksamheten inte stör omgivningen. En ny vapenlag förbereds också som bäst. I den nya vapenlagen ingår nya regler gällande skjutbanornas verksamhet. Bland annat måste varje skjutbana ha en övervakare på plats.

- Det här ger också mera arbete åt oss, säger Wide.

"En etisk fråga"

Enligt Anders Holmberg, som är ordförande för Raseborgs skytteförening, är det mycket problematiskt att antalet skjutbanor minskar.

- Det är tråkigt om man måste åka långa vägar för att få öva skytte. Det är också en etisk fråga för jägarna, konstaterar Holmberg. Alla jägare måste få öva sig innan de skjuter ett levande djur.