Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Grundvattnet i Raseborg är bra

Från 2013
Uppdaterad 05.06.2013 17:25.
Flicka dricker ur ett vattenglas.
Bildtext Raseborgarna är medvetna om att det är bra att ta hand om sitt grundvatten.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

En skyddsplan för Raseborgs grundvattenområden är nu gjord. Skyddsplanen är inte bindande utan riktgivande och har gjorts på basen av konsultföretaget Ramboll Finlands kartläggning.

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Konsultföretaget har i ett år jobbat med kartläggningen av de femtio klassificerade grundvattenområdena i Raseborg. Den skyddsplan som nu är gjord för dessa grundvattenområden är enligt Tom Törnroos, direktören för Raseborgs Vatten, ett verktyg för myndigheterna i staden Raseborg.

- Den skall hjälpa planläggnings- och andra myndigheter i staden att skydda de värdefulla grundvattenområden som finns här, säger Törnroos.

Enligt honom är vissa grundvattenområden i Raseborg speciellt utsatta.

- Alla vet ju att till exempel Landsbro i Karis, Korsnäs i Pojo och Björknäs i Ekenäs är sådana områden på Salpausselkä-åsen som på sätt eller annat kan belasta grundvattnet.

- Glädjande nog kunde vi konstatera när vi tittade igenom de här kartorna att grundvattnet i Raseborg inte är utsatt för någon större förorening, åtminstone inte för tillfället, säger Tom Törnroos.
Pekka Onnila är projektchef vid Ramboll Finland och har hållit i trådarna i kartläggningen. Också han säger att grundvattnet i Raseborg är i hyfsat skick.

- Helt klart tar människor allt mera hänsyn till grundvattnet och det är förstås bra. Man inser att det är frågan om det hushållsvatten man själv använder, säger Ollila.
Han konstaterar att det egentligen inte framkom några stora överraskningar då kartläggning och grunden till skyddsplanen gjordes.

- Redan i början av 2000-talet hade såväl Karis (år 2003) som Ekenäs (2001) gjort skyddsplaner. Så vi kompletterade dem och kartlade också sådana områden som inte tidigare hade en skyddsplan, säger Onnila.
Skyddsplanen har arbetat fram av representanter från Ramboll Finland, Raseborgs Vatten, NTM-centralen i Nyland, Rasebrogs stads miljöbyrå samt Sydspetsens miljöhälsa.

Diskussion om artikeln