Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förstör Finland föreningarna i onödan?

Från 2013
Uppdaterad 07.06.2013 17:32.
Sirpa Pietikäinen
Bildtext Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen oroar sig för de allmännyttiga föreningarna i Finland.
Bild: Europaparlamentet

Allmännyttiga föreningar har de senaste åren tvingats lägga ner frivillig verksamhet som hela samhället har haft nytta av. Finland tolkar EU:s regler så att föreningar som har fått stöd för sin verksamhet inte får vara verksamma på områden där också företag erbjuder service.

- Inget annat land i Europa tolkar EU:s bestämmelser lika strängt som Finland, säger Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen (Saml).

Finland har många allmännyttiga föreningar som får stöd från staten och penningautomatföreningen. Det som Sirpa Pietikäinen lyfter fram är Finlands tolkning när det gäller offentlig upphandling och statligt stöd.

Finland tolkar strängt EU:s regler

- Avsikten i EU har varit att komma åt stora företag med en dominerande marknadsandel som får statsstöd. Målet har varit att hindra dem från att slå ut mindre företag som inte får stöd. Att Finland tolkar reglerna så strängt att de också gäller allmännyttiga föreningar som gör frivilligt arbete förvånar många av mina kolleger i EU-parlamentet, säger Sirpa Pietikäinen.

Också riksdagsledamot Miapetra Kumpula-Natri (SDP) är kritiskt. Hon påpekar att lagen om penningautomatföreningen är skriven så att ett en förening som får pengar av penningautomatföreningen nästan automatiskt ses som en konkurrent till företag.

Fungerande barnvaktssystem förstördes

- Till exempel Mannerheims barnskyddsförbund erbjöd en tjänst där småbarnsföräldrar för en liten penning kunde få hem en barnvakt till ett sjukt barn. Sedan var det ett företag i någon del av Finland som påpekade att de också erbjöd barnvaktsservice. Det ledde till att Mannerheims barnskyddsförbund tvingades lägga ner sin verksamhet i hela landet. Nu saknas den här servicen i största delen av landet.

Också föreningar som hjälpt alzheimerpatienter och till och med hem för hemlösa katter har fått lägga ner sin verksamhet då ett företag anmält intresse att sköta sådan verksamhet kommersiellt.

"Föreningar har kunnat konkurrera ut företag"

Riksdagsledamot Lars Erik Gästgivars (SFP) lyfter ändå fram att Finland har haft all orsak att införa strängare regler än tidigare.

- Jag tror inte att vi kör ner de allmännyttiga föreningarna, och ingen vill det. Vi har tidigare haft en alltför liberal inställning till föreningar som med statsstöd har konkurrera ut företag.

- Nu när vi lagvägen har tagit i det här problemet kan det hända att det har blivit lite för hårt. Men om vi skall råda bot på en osund konkurrens måste vi ha riktlinjer för hur det här skall gå till. Vi måste kunna precisera vad som är allmännytta. Om vi har klara regler för vad som sköts med statsstöd luras inga företagare att investera i verksamhet som går omkull på grund av att andra gör samma sak med statsstöd.

Att göra en fullständig och klar lista över exakt hurdan service som får skötas av föreningar och hurdan service som skall skötas av företag är ändå ganska svårt. I slutändan avgörs tvister av Konkurrens- och konsumentverket.

Sirpa Pietikäinen föreslår att man i stället skulle utgå från om det finns en fungerande marknad med köpare och säljare för en service:
- Om marknaden fungerar skall företagen få erbjuda sina tjänster i fred, om inte kan den vikas för allmännyttiga föreningar.

Du kan höra mera i fredagens Slaget efter tolv:
Slaget efter tolv 7.6

Diskussion om artikeln