Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Revisionsnämnden: Raseborg bryter mot lagen

Från 2013
Trafikcentrumet i Ekenäs under byggnad. Bilden från april 2012.
Bildtext Arbetet med trafikcentret drog ut på tiden. Men staden följde inte sina egna regler och bröt också mot lagen, säger revisionen.
Bild: Yle / Robin Lindberg

Raseborgs stad följde inte upphandlingslagen i samband med renoveringen av Ekenäs trafikcenter och Lönnbergska fastigheten i Karis. Dessutom bröt staden mot sina egna regler, säger revisionsnämnden i sin rapport om fjolåret.

Revisionsnämnden riktar skarp kritik mot den interna kontrollen inom staden och uppmanar staden att se över rutinerna i samband med upphandling.

Att inte upphandla är en risk för staden och kan ha ekonomisk betydelse, säger nämnden. Dessutom blir stadens verksamhet mindre genomskinlig utan upphandling.

Trafikcentret

Direktionen för intern service har beviljat 150 000 euro i tilläggsanslag för inomhusrenoveringen av trafikcentret i Ekenäs trots att det bara är fullmäktige som kan bevilja mera pengar till bygget.

För den yttre delen beviljade fullmäktige 192 000 euro extra pengar. Det förslaget kom från stadsstyrelsen och inte från samhällstekniska nämnden som det borde ha gjort enligt stadens egna regler.

Nämnden påpekar att kommuner enligt lagen om offentlig upphandling måste upphandla byggnadsentreprenader som uppskattas till 150 000 euro (utan mervärdesskatt) eller mera.

Staden konkurrensutsatte inte entreprenaderna trots att det sammanlagda värdet överskrider gränsvärdet.

Lönnbergska fastigheten i Karis.
Bildtext Staden skötte dåligt den ekonomiska övervakningen då Lönnbergska fastigheten sanerades, säger revisionsnämnden.
Bild: YLE/Bubi Asplund

Lönnbergska fastigheten

Intern service har under skilda möten beviljat mindre summor pengar till renoveringen av Lönnbergska fastigheten. Tillsammans blir de här summorna 280 000 euro och det betyder att det överskrider gränsvärdet för när staden måste begära in offerter för en renovering.

I lagen sägs att en upphandling inte får spjälkas upp eller beräknas med ovanliga metoder bara för att man ska kunna kringgå bestämmelserna i lagen.

Nämnden påpekar att brådska och tryck inte heller är giltiga orsaker för att strunta i lagen.

Olika avtal

Staden har betalat för renoveringen av Lönnbergska fastigheten efterhand enligt hur mycket arbetstid har gått åt. Nämnden påpekar att det gör det svårt för staden att få en helhetsbild av kostnaderna.

En del entreprenörer har haft så kallade ramavtal med staden. Det betyder att staden har konkurrensutsatt längre avtal på ett år eller två med företag om att låta utföra mindre arbeten enligt behov till ett visst timpris.

Staden har ändå inte alltid använt sig av företagen med ramavtal och det är inte bra säger nämnden. Till en del har staden inte heller gjort upp skriftliga entreprenadavtal med entreprenörer utan ramavtal.

Ramavtal ska också konkurrensutsättas och kan bara användas då arbetena inte överskrider gränsvärdena, säger revisionsnämnden.

Nya kommunalrådet Lauri Metsämäki tackade för uppvaktningen. Translatorna Merja Lännerholm lyssnar.
Bildtext På måndag stiger Lauri Metsämäki en sista gång upp i talarstolen på fullmäktige och förmedlar vidare kritiken från revisionsnämnden.
Bild: Yle/Pia Santonen

Fullmäktige

På måndag (10.6) får fullmäktige ta del av revisionsnämndens berättelse. Nämnden tar emot sitt uppdrag av fullmäktige och rapporterar direkt till fullmäktige.

Lauri Metsämäki (SDP) är ordförande för den tidigare revisionsnämnden som sista uppdrag nu har granskat fjolåret.

Han presenterar rapporten på fullmäktigemötet på måndag. Metsämäki förväntar sig att fullmäktige kommer att begära in en förklaring av berörda enheter inom staden till bland annat varför man inte följde lagen då man renoverade trafikcentret i Ekenäs och Lönnbergska fastigheten i Karis.

Diskussion om artikeln