Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Identitet, som heltidsjobb och livsprojekt

Uppdaterad 10.06.2013 14:13.

Då vi växer upp och särskilt som unga vuxna är detta med identitet och identitetssökande något av ett heltidsjobb för många. ”Vem är jag, hurdan är jag, hurdan vill jag vara?” – är viktiga frågor som hjälper till och som pushar en framåt då identiteten begrundas och byggs upp.

Då man funderar på och skriver om komplexa begrepp kan det löna sig att börja utgående från vad den allmänna definitionen av begreppet är. I fallet identitet förklaras detta på nationalencyklopedin som ”individens medvetenhet om sig själv, sin kropp, sin personlighet och sin förmåga till självbestämmande”.

Detta låter väldigt intressant för där kan vi klart och tydligt läsa att identitet handlar om vad vi är medvetna om hos oss själva. Inte alltså om hurdana vi är. Skillnaden mellan dessa två är rätt så viktig vill jag påstå. Med detta menar jag att det finns en massa delar av oss själva och våra identiteter som det är möjligt att vi inte uppfattar och därför går miste om. Orsakerna till att vi missar förmågor och egenskaper som vi har, men aldrig gör något av kan vara flera. Till exempel den påverkan som den familj vi vuxit upp i, den ort vi vuxit upp på och det samhälle och den kultur som vi vuxit upp inom har på oss.

Det är så otroligt mycket som formar och påverkar oss då vi håller på med vårt identitetsprojekt och det är mycket av detta som sker helt omedvetet. Det att man helt enkelt inte är intresserad av att resa i din släkt eller att de tycker att biståndsarbete är meningslöst på din ort eller att det enligt samhället inte anses vara ekonomiskt lönande att starta konstskola för föräldralösa barn i Nepal . Dessa åsikter som finns runt omkring en kan påverka alldeles otroligt mycket då en ung människa funderar på hur denna vill leva sitt liv.

Starka traditioner och brist på nyfikenhet och äventyrslust hos släkt och omgivning kan i och för sig också fungera på det motsatta sättet. Att man ser omkring sig och tänker - ”Så där vill jag i alla fall inte ha det” och så väljer man en helt ny väg på grund av detta. Nu säger jag inte att en identitet är något som vi kan pussla ihop bäst vi vill, med lite av det ena och lite av det andra. Det är klart att medvetenheten inte är allt det handlar om. Men jag tror att man med medvetenhet och en öppnare och mer tillåtande inställning kan bli så mycket mer och få så många fler möjligheter.

En annan viktig sak som alla som håller på med sitt identitetsprojekt kan tänka på, är att ta på sig sina snällaste glasögon då den egna personligheten med alla dess förtjänster och brister ska granskas. För ofta är det de egna negativa uppfattningarna av en själv som begränsar allra mest. Tankar som: ”Jag kan inte”, ”Jag är inte lika bra som de andra” och ”Vad skulle alla andra tycka?” kan begränsa och få en att tacka nej till mycket som kan ta en vidare och framåt i sitt livsprojekt.

Man kunde säga att identiteten är summan av de egenskaper och de förutsättningar man har + vad man väljer att göra av de möjligheter man får och skapar. – Men är det sen så enkelt, klart och tydligt när det gäller ens eget liv? Knappast! Men ämnet identitet med alla dess sidor är nog så livsviktigt och på ens eget ansvar att det lönar sig att fundera vidare trots att det kan vara krångligt ibland.