Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fler arbetslösa och ensamboende i Egentliga Finland

Från 2013
arbets- och näringsbyrå
Bild: Yle/ Nora Engström

Egentliga Finlands förbund har berett en översikt om landskapets tillstånd

Den visar att arbetslösheten accelererar; arbetslösheten i Saloregionen ökar snabbast i Finland, långtidsarbetslösheten ökar på andra håll än i Åbo, och att arbetslösheten kommer att minska då de stora åldersklasserna går i pension.

Den ekonomiska utvecklingen syns i befolkningsutvecklingen; man flyttar bort från Salo till regionerna Åbo, Raseborg och Helsingfors. Åbo växer snabbare än någonsin under detta millennium, landskapet växer med hjälp av främmande språk medan den finskspråkiga befolkningen minskar.

Antalet svenskspråkiga i landskapet ökade under 2012, men ökningen skedde i Åbo och i Sankt Karins, medan de svenskspråkiga minskade i natalet i både Pargas och Kimitoön.

Det behövs arbetsplatser, invandring, bättre välbefinnande i arbetet samt ökad produktivitet. Allt fler bor ensamma eller på tu man hand, fler än vart sjätte barn bor i ett hushåll med en vuxen, antalet ensamboende åldringar kommer att tredubblas inom 30 år.

Översikten presenterades på måndagen för Egentliga Finlands landskapsfullmäktige.