Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg överväger att sluta köpa tjänster av Kårkulla

Från 2013
Uppdaterad 13.06.2013 15:51.
Kårkullas boendeenhet Brogränd, exteriör
Bildtext Kårkulla samkommuns boende Brogränd i Österby.
Bild: Yle/Monica Slotte-Wallenius

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Pengarna tryter i staden Raseborg och grundtryggheten borde spara för att förbättra stadens ekonomi. Nu föreslår grundtrygghetsdirektören att staden utreder om det är möjligt för staden att själva producera tjänsterna för personer med utvecklingsstörning. I dag köps tjänsterna av Kårkulla samkommun. Raseborg är samkommunens största kund.

Kårkulla samkommun producerar de svenskspråkiga tjänsterna för personer med utvecklingsstörning, medan Etevan Kuntayhtymä huvudsakligen ansvarar för de finska. Grundtrygghetsdirektör Arne Nummenmaa utgår från att alternativen för båda språkgrupperna utreds ifall grundtrygghetsnämnden besluter att titta närmare på saken.
Nummenmaa vill inte spekulera i om staden tar hem alla tjänster eller endast en del av dem. Staden har länge varit missnöjd med Kårkullas priser.

Reso betalar halva priset

Nummenmaa lyfter fram en kommun som har valt att sköta allt i egen regi: Reso stad har tagit hem produktionen av tjänster för personer med utvecklingsstörning.

Reso stad har fått ner vårddygnskostnaderna till 73 euro per patient, förklarar Nummenmaa. Raseborgs stad däremot betalade under fjolåret 131 euro per vårddygn per patient - alltså nästan dubbelt mera än i Reso.
Sammanlagt gick räkningen till Kårkulla samkommun på nästan 4,5 miljoner. Redan i år väntas tjänsterna sluka 440 000 euro mera än ifjol, alltså nästan fem miljoner euro.

Kunde spara över en miljon

Om Raseborg skulle ha samma kostnadsnivå som Reso skulle staden år 2014 nå en potentiell besparing på 1,4 miljoner euro eftersom priset per dygn och patient skulle minska med 58 euro, förklarar Nummenmaa som betonar att detta i dagens läge är endast ett förslag till grundtrygghetsnämnden.

Grundtrygghetsdirektören föreslår att nämnden besöker Reso stad och tar reda på hur man lyckats där, samt för att se om den produkt som man har i Reso motsvarar den som man har i Raseborg.

Vårddygnen ökar

Antalet vårddygn tenderar att öka hela tiden, berättar Nummenmaa. Det finns även en kommande potentiell kö.

- Det finns fortfarande många personer med utvecklingsstörning som bor med sina åldrande föräldrar. Förr eller senare kommer dessa föräldrar att inte ha ork eller möjlighet att sköta dem och då bör staden ha andra alternativ att erbjuda.

Raseborg är Kårkullas största kund

Grundtrygghetsdirektören betonar att frågan har extremt stora dimensioner och är en stor politisk fråga. Raseborgs stad är den största kunden för Kårkulla samkommun. Raseborg köper 10 procent av samkommunens produktion.

Kårkullas tjänster gäller allt från småbarn till unga vuxna och åldringar. Kårkulla har boenden i Österby och ett vardera i centrum av Ekenäs och Karis. De upprätthåller också två arbetscentraler i Ekenäs och en i Karis samt en omsorgsbyrå i Ekenäs.

Kårkulla samkommun sysselsätter omkring 90 personer i Raseborg och har cirka 120 klienter med Raseborg som sin hemkommun.

Politikerna i Raseborgs grundtrygghetsnämnd tar på torsdag (13.6) ställning till Kårkullas nya ekonomiplan och förslaget att utreda tjänster i egen regi.

Kårkulladirektör kommenterar inte

Diskussion om artikeln