Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Pumpviken kan få tre gånger mera bostäder

Från 2013
Uppdaterad 12.06.2013 07:01.
Så här kunde det se ut i Pumpviken i framtiden.
Bildtext Så här kan området i Pumpviken se ut i framtiden.
Bild: Raseborgs stad

Det ryms mycket nya bostäder på det tidigare yrkesskoleområdet i Pumpviken i Karis. Bostadsbyggrätten kan höjas med upp till över 10 000 våningskvadratmeter. Det föreslås i det pinfärska utkastet till detaljplan för området.

Planeringsbyrån har tagit fram två alternativ för Pumpviken som ligger invid Svartån och Karis centrum. Alternativen är i grunden likadana. Men i den ena modellen bevaras större delar av skolhusen. Parkeringsarrangemangen är också olika i de två alternativen.

Flervåningshus planeras

På områdets norra sida planeras fem flervåningshus i en grupp i sluttningen. De här husen ramar in gårdsområdet. De har fyra, fem våningar. Området vid Stabsgatan som i dag gränsar till ett småhusområde planeras för småhuskvarter.

Byggrätten för bostäder kan som mest stiga från drygt 4 000 till nästan 15 000 våningskvadrameter. I det andra höjs rätten från drygt 5 000 till över 13 000.

De centrala byggnaderna från skyddskårens stabstid och yrkesskolebyggnaderna ritade av Hilding Ekelund skyddas.

Infomöte om planerna

Planläggningsnämnden i Raseborg förelås på onsdag besluta lägga ut planeutkastet och kartorna för påseende. Berörda får lämna in utlåtanden om utkastet. Det ska under framläggningstiden också ordnas ett öppet infomöte om planerna för Pumpviken.

Det är ägaren av området och byggnaderna, Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheter, som vill skapa en ny bostadsplan för området som inte längre fylls av yrkesskolan. Bolaget förvaltar de byggnader som Yrkeshögskolan Novia och Utbildningsbolaget Axxell använder.

Yrkesutbildningen, numera Axxell, flyttade för något år sedan från Pumpviken till ett nybygge i Karis centrum. Pumpviken kan därför planeras för bostäder. Området är cirka tre hektar stort.