Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ralf Blomqvist styr i tio stiftelser

Från 2013
Uppdaterad 13.06.2013 13:51.
Bildtext Ralf Blomqvists advokatbyrå på Annegatan i Helsingfors.
Bild: Yle

Ralf Blomqvist kommenterar sina många styrelseuppdrag. Han är den styrelsemedlem som sitter med i flest stiftelser i Svenskfinland.

- Jag har sysslat med förmögenhetsförvaltning och har den vägen kommit i kontakt med folk och blivit kallad med i stiftelserna.

Vilken stiftelseverksamhet brinner du mest för?

- I princip allt som har att göra med välgörenhet.

Är det nån av de här specifika stiftelserna som du tycker att viktigast, eller hur ser du på det?

- Nä, jag upplever alla som lika viktiga. Inte brukar jag ställa upp i något sånt som jag inte upplever som så viktigt och intressant att man kan göra en insats där.

Hur är det att sitta med i så många stiftelsestyrelser?

- Nu är det helt okej. Inte är det nu så många i och för sig. Det är ett tiotal.

Är det här problematiskt på något sätt?

- Inte har jag upplevt det som problematiskt på något sätt, nej.

Kan du tänka dig att andra kan uppleva det som problematiskt?

- Om andra upplever att det skulle vara problematiskt för dem, så det är ju var och ens personliga sak att avgöra det. Jag har inte haft nån anledning att uppleva det som problematiskt. Annars skulle jag väl inte vara med.

Korruptionsforskaren Catharina Groop vid Åbo Akademi anser att det kan finnas fördelar med att människor sitter på flera poster. Men hon efterlyser ändå medvetenhet om riskerna. Hur ser du på det här?

- Inte kan jag nu tänka att det skulle vara förbjudet att vara med i stiftelser och att på något sätt att det skulle ha att göra med antalet stiftelser.

Groop påpekar att när ett flertal personer sitter med i många stiftelsestyrelser, så har de då en ganska stor makt och sitter på mycket pengar totalt sett. Vad är din kommentar till det?

- Det är ett ideellt arbete. Inte har jag åtminstone nånsin eftersträvat makt med att sitta i stiftelser inte. Jag har trott att man gör en insats för en god sak.

Hur öppen är du själv med vilka alla uppdrag du har?

- Jag har aldrig dolt eller undanhållit nånting. Alla som har varit intresserade så vet precis var jag sitter med.

Så du berättar helt öppet om nån frågar?

- Jo, inte är det ju nånting. Det är ju offentligt registrerat var man sitter.

Måste du i nån stiftelse redovisa vilka stiftelseuppdrag du också har?

- Inte har jag behövt redovisa, men inte har jag heller undanhålligt [den här informationen]. De flesta jag samarbetar med känner nog till vilka stiftelser jag är med i.

Har du någon gång jävat dig på grund av intressekonflikt?

- Några sådana intressekonflikter har jag inte upplevt tills vidare och det är klart man jävar om det skulle finnas en sådan risk.

Så det har hittills inte uppstått några intressekonflikter alls fastän du sitter med i tio stiftelser?

- Nej, för de sysslar med olika saker och de har egentligen inget samröre med varandra.

Är du medveten om att någon annan styrelsemedlem någon gång skulle ha jävat sig?

- Någon gång har det hänt, men då har man jävat sig på grund av att det har gällt någon understödsfråga där personen har upplevt att understödet kan beröra personen själv. Och då har man jävat sig.

Läs också:
Liten klick vid makten i stiftelser och fonder
Kolumn: Varför kartlägger vi stiftelsemakten?