Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stora skillnader i elevvården

Från 2013
Uppdaterad 11.06.2013 15:58.
Elevvårdsutrymmena i Borgå gymnasium är inte ändamålsenliga.
Bild: YLE / Hanna Othman

Grundskoleelever har bäst tillgänglighet till psykologtjänster enligt en lägesanalys av Utbildningsstyrelsen. Skillanderna är stora även regionellt.

Tillgängligheten till psykologtjänster i grundskolorna är dryga 80 procent, i gymnasierna är siffran något lägre på 69 procent och på yrkesläroanstalterna finns det endast psykologtjänster i 41 procent av skolorna.

I södra och västra Finland är psykologtjänsterna klart bättre tillgängliga än på andra håll i landet.

I nästan 90 procent av landets grundskolor finns det möjlighet att tala med en kurator. I både gymnasierna och yrkesläroanstalterna ligger tillgängligheten till skolkuratorstjänster på dryga sjuttio procent.

Drygt 60 procent av grundskolorna och 64 procent av gymnasierna använder mindre än en tiondel av arbetstiden i elevvården för utvärdering och utveckling av sitt eget yrkesövergripande elevvårdsarbete.