Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Unga ignoreras i flera kommuner

Från 2013
Uppdaterad 07.06.2016 07:58.
16-åriga Anton Näs i Kronoby.
Bildtext 16-åriga Anton Näs tycker att unga ska få vara med och bestämma.
Bild: Yle/Johan Gullmets

Vissa kommuner gör mycket för att få med unga i beslutsfattandet. Andra gör knappt något alls. Det visar Radars granskning av ungas påverkningsmöjligheter i Svenskfinland.

Tjänstemän i kommunerna upplever överlag att ungdomarna har bättre möjligheter att påverka än hur ungdomarna själva upplever det. I Österbotten verkar tjänstemännen och ungdomarna ha de största meningsskiljaktigheterna om den här saken.

Det här visar en enkätundersökning som Radar gjort i samarbete med Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS.

Regelbundna ungdomsval – bara ibland

I nästan alla kommuner i Svenskfinland finns ett eget organ för ungdomar. Men inte ens hälften av dessa tillsätts genom ett regelbundet ordnat val bland unga.

Unga får vara med i kultur, idrott och skola

Unga hörs mest i "typiska ungdomsfrågor"

Enligt resultaten får unga rätt ofta tycka till i frågor som rör kultur, skola och fritid men mera sällan i frågor som rör till exempel trafik eller sjuk- och hälsovård. Och ibland tillfrågas de inte alls.

16-åriga Anton Näs i Kronoby vill inte bli åsidosatt av beslutsfattare.

– Det är kanske en annan sak om ungas förslag alltid förverkligas men unga måste få vara med och komma med åsikter. Vi är ju en del av samhället som alla andra.

Så här gjorde vi

  • För att få en bild av hur ungdomarnas påverkningsmöjligheter ser ut i Svenskfinland gjorde Radar tillsammans med Finlands Svenska Skolungdomsförbundet en enkät.
  • Enkäten skickades till alla en- och tvåspråkiga kommuner förutom kommunerna på Åland samt Björneborg, Kotka, Tammerfors och Uleåborg som har svenskspråkiga skolor.
  • 37 tjänstemän och 112 unga i elevkårsstyrelser och ungdomsråd deltog i undersökningen.
  • Undersökningen visar att ansträngningarna för att skapa påverkningsmöjligheter för unga i kommunerna inte är förgäves. I de kommuner där det finns kanaler mellan beslutsfattare och unga upplever de unga nämligen att de verkligen har möjlighet att påverka.

– Många verkar ha en förutfattad mening om vilka frågor som är traditionella ungdomsfrågor i stället för att faktiskt ta reda på vad unga vill tycka till om, säger forskaren i statsvetenskap Henrik Serup Christensen vid Åbo Akademi.

Otydlig ungdomslag tillämpas olika

Ungdomslagen säger att unga ska höras i ärenden som rör unga men hur detta ska göras specificeras inte. Tillämpningen av lagen varierar också kraftigt.

I exempelvis Grankulla har man gjort en guide till alla tjänstemän och beslutsfattare i kommunen. Här finns tips och uppmaningar om hur unga kan involveras i alla frågor.

I Lojo har ungdomsfullmäktige regelbunden representation i bildningsnämnden. De kan dessutom på eget initiativ delta i andra nämnders behandling "då saker som rör unga behandlas".

I Kristinestad uppmanas kommunens alla organ att begära utlåtande från ungdomsrådet och dessutom har "ungdomsrådet blivit lärda att själva agera och inte bara vänta på att någon frågar".

Ungdomsorgan blir obligatoriska

Radar: - lyssnar samhället på de unga?

Programmet är inte längre tillgängligt

Även om ett ungdomsorgan inte i sig behöver vara en garanti för att ungdomarna verkligen får komma till tals kommer det här att bli obligatoriskt för kommunerna. Det bestämde ministergruppen som styr förnyelsen av kommunallagen för en vecka sedan.

– I de kommuner där ungdomsfullmäktige har skrivits in som en del av kommunens instruktioner eller förvaltningsstadgar har det visat sig att de unga har reella påverkningsmöjligheter, säger Santeri Lohi som är ordförande för Finlands ungdomsfullmäktiges förbund Nuva.

Forskaren Henrik Serup Christensen säger att det kan vara förödande för demokratin om unga upplever att ingen lyssnar.

– På kort sikt leder det till att det finns missnöjda ungdomar i kommunen. Men det finns dessutom en risk för att de unga inte heller kommer att engagera sig som vuxna och utgör därmed ett hot mot närdemokratin.

Läs också:

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln