Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Brist på bostäder för personer med handikapp

Från 2013
Bildtext Enligt Marjaliisa Björkman orkar många inte söka efter en bostad, det känns för hopplöst.
Bild: YLE/ Isabella Mattson

Det finns en stor efterfrågan på bostäder för personer med funktionsnedsättning i huvudstadsregionen - så stor att anhöriga i många fall gett upp hoppet om att ens få en.

- Många ids inte ens köa efter en bostäder som är gjorda för personer med handikapp - det känns hopplöst att få en, säger Marjaliisa Björkman vid Boendeservicestiftelsen Aspa.

Missnöjet bland anhöriga har varit, och är, så stort, att många anhöriga tagit saken i egna händer.

- De anhöriga har bildat föreningar och med hjälp av det här försöker de driva på byggandet av bostäder. I Esbo har en sådan här förening, i samarbete med Aspa, lyckats bygga 13 stycker lägenheter.

Enligt Björkman finns det i Helsingfors fyra föreningar i Helsingfors, som anhöriga grundat i det här syftet. Hon säger att det är ett relativt nytt fenomen. Man är inte bara besviken på väntetiden för en bostad, utan kanske också på hurdana bostäder som finns att tillgå.

I Helsingfors köar årligen mellan hundrafemtio till trehundra personer efter bostäder för människor med handikapp. Under de senaste åren har mellan tio till trettio sådana här lägenheter blivit klara, trots ett projekt där staden satsat på just den här typen av bostäder.

I sommar är det till exempel meningen att staden i samarbete med Hoas ska bygga tretton bostäder i Hermanstad. Enligt Björkman är det problematiskt med nya bostäder, eftersom det tar så länge att låta bygga dem.