Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fängelseliknande förhållanden för asylsökande barn

Från 2013
Uppdaterad 14.06.2013 07:02.
Bild: EPA/BILAWAL ARBAB

Asylsökande barn är tvungna att bevittna våld och ångestfyllda situationer i det slutna förvaret för asylsökande i Helsingfors. Hela 26 barn var tvungna att sitta i slutet förvar i fjol, visar uppgifter från den slutna enheten i Krämertsskog.

Det handlar mestadels om asylsökande som har fått ett avvisningsbeslut på sin ansökan. Amnesty International har flera gånger slagit larm om förhållandena, men ännu har regeringen inte gjort något, trots att man i regeringsprogrammet lovar att få ett förbud mot slutna center för barn.

Till det slutna centret förs asylsökande som till exempel har fått ett avvisningsbeslut, eller om myndigheterna misstänker att personen kan försöka gömma sig i väntan på ett beslut. Här kan också finnas brottslingar som ska bli utvisade. Otrygga incidenter sker ofta - i fjol minst var fjärde dag. Då blir barnen också vittnen till ångestfyllda situationer.

− Det kan vara frågan om flyktförsök, bråk mellan kunderna och ibland slagsmål med skärsår som följd. Avvisningssituationerna kan vara dramatiska och misstankar om droger förekommer, berättar Pekka Nuutinen som är direktör vid enheten.

I fjol var här 26 barn av vilka fyra kom utan förälder. Och statistiken för det här året visar på samma utveckling. I medeltal bor en invånare här i en månads tid medan de längsta vistelserna ifjol uppgick till 207 dagar.

Likheterna mellan det slutna centret och ett fängelse är många - det är galler för fönstren och taggtråd löper längs staketen runt hela området. Den som vill röra på sig får ty sig till konditionssalen eller bordtennisen. Gården är mindre är än en halv tennisplan - den utgörs mest av asfalt och stängsel, förutom två små innebandymål. Här får invånarna vistas minst en timme per dag, men om sommaren kan det bli flera timmar. Som direktör för den här enheten är Nuutinen kritisk mot att slutet förvar används i större omfattning än det borde.

− Man kan skäligen fråga sig om det här är en ändamålsenlig plats för barn, säger Nuutinen.

Amnesty har reagerat

Amnesty International slog larm om situationen redan före riksdagsvalet för två år sedan. Då lovade alla partier, utom Samlingspartiet och Sannfinländarna, att man skulle få en lagändring till stånd som förbjuder att minderåriga asylsökande placeras i slutet förvar. Skrivningen kom in i regeringsprogrammet men sedan dess har ingenting hänt. Alltjämt hamnar minderåriga och andra sårbara grupper, som gravida och personer som har utsatts för tortyr i slutet förvar.

Inrikesministeriet önskar göra en större lagändring som skulle gälla förvar av asylsökande överlag och den lagändringen kommer sannolikt att träda i kraft först nästa år.

Regeringsprogrammet skrevs för två år sedan - varför har det tagit så länge att få en lagändring?

− Där finns så många frågor, så det är bäst att vi tar alla med i lagstiftningen. Det är inte bara de minderåriga, utan andra sårbara grupper, säger inrikesminister Päivi Räsänen (KD).

Vad anser du själv om att barn hålls i slutet förvar?

− Det är inte en bra plats för dem och därför behöver vi nya lösningar - vi behöver lämpliga utrymmen för familjer. Krämertsskog är inte det, säger Räsänen.

Amnesty International har försökt föra fram alternativ till slutet förvar - till exempel elektroniska fotband som gör att man kan övervaka en person som i övrigt får röra sig fritt. Vad anser du om det?

− Jag tänker också att vi måste se på alla alternativ och det är en del av förberedelserna på inrikesministeriet, säger Räsänen.

Hör ett reportage från den slutna enheten i Krämertsskog i Yle Nyheter Aktuellt 17.

Diskussion om artikeln