Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Pekka Poutanen: Liv i skuggan av ett kloster

Från 2013
Uppdaterad 14.06.2013 14:33.
Bild: YLE/Nicole Hjelt

Vi Jorvasbor här i Kyrkslätt är privilegierade. Vi får bo invid klosterträdgården. Mitt i vår by finns en ortodox brödragemenskap - en sorts kloster med några munkar. Pokrova, såsom stället numera heter, erbjuder byborna och andra besökare plats för stillhet, trädgårdsupplevelser eller en minnesrik måltid.

Kocken och restaurangägaren - numera fader Hariton - skaffade för ca 20 år sedan en stor förfallen villa, som konsul Elfving byggt i början av 1900-talet. Under sin glansperiod hade stället omringats av omfattande trädgårdsodlingar. Själva karaktärsbyggnaden hade efter Porkalaparentesen dock lämnats åt sitt öde och under en tid fungerade den som härbärge för alkoholister. En gårdsbyggnad brann upp och vi bybor var rädda för att elden också skulle sluka konsulns villa.

På 1980-talet var Hariton - från 2003 munken fader Hariton - med om och grunda restaurant Alexander Nevski i Helsingfors och Savoy-hotellets restaurang i Moskva och sin egen restaurang Hariton. Efter ca tio års verksamhet sålde han restaurangerna eftersom det enligt hans egna ord var olämpligt att en munk ägde sådana. Maten har alltid varit viktig för Hariton. Redan i sin ungdom fick han sparken från Valamoklostret där ledningen konstaterade att han älskade mat mera än Gud.

Efter närmare 20 års hårt arbete tillsammans med frivilliga ortodoxer och bybor har vi nu i vår by en enastående själens vilorum. Huvudbyggnaden, som fyllts av ortodoxa symboler, är med pietet renoveran. På beställning kan grupper få en ryskinspirerad lunch eller middag.

Det gamla häststallet är i dag en vacker kyrka med gyllene kupol. Den ortodoxa gudstjänsten och andra förrättningar är ett gudomligt skådespel med musik, texter och ritualer som är exakt likadana som för tusen år sedan. Man kan ha olika åsikter om lärans innehåll, men för en människa är stämningen med rökelsedoft, ikoner och färgprakt elixir för själen.

Även dagens Pokrova omges av en stor trädgård med stora grönsaks- och blomsterodlingar. Mat som serveras besökare består till stor del av produkter från egna odlingar, närmat kan man inte tänka sig från närmare håll. Några gånger under året bakas kålpiroger och kokas stora grytor borschsoppa, som vi kan vi hämta i mjölkhinkar från klostret.
Människan i dagens hetsiga värld behöver en oas för att låta tanken vila och lämna vardagens raka spår. Det är inte många byar, som kan erbjuda sådana. Vi i Jorvas är privilegierade med vårt kloster och klosterkyrkan där prästen mässande den ortodoxa liturgin ber om gynnsamt väder, god hälsa och många nåderika år.