Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Universums innehållsförteckning, del 7: Kväve

Från 2013
Uppdaterad 14.08.2013 10:17.
Ammoniumnitrat
Bildtext Kväve är en viktig ingrediens i konstgödsel.
Bild: Ond?ej Mangl

Det som lejonparten av luften består av, grundstenen i aminosyrorna som är basen för allt liv, och huvudingrediensen i lustgas. Atomnummer 7, kemisk förkortning N.

Kvanthopp: Inslag: Universums innehållsförteckning, del 7: kväve

Programmet är inte längre tillgängligt

Syre är visserligen det som vi behöver få i oss när vi andas, men allra största delen, 78 procent, av den luft som du drar ned i lungorna består av kväve.

Kvävgasen är en färglös gas där kväveatomerna uppträder i par som är svåra att skilja åt. Så kvävgas reagerar inte värst lätt med andra ämnen. Därför lämpar det sig utmärkt till exempel som förpackningsgas i livsmedel. Står det E941 på förpackningen så vet du att köttförpackningen innehåller kvävgas.

Svetsare använder också kvävgas som skyddsgas. Kväve fick ursprungligen sitt namn för att kvävgasen bokstavligen kväver elden.

Men enskilda kväveatomer reagerar gärna med andra ämnen, som med syre, och då får man kväveoxider som till exempel lustgas eller dikväveoxid, som bland annat används till smärtlindring i samband med förlossningar. Eller så kan man spruta in lustgas i motorns cylindrar om man behöver få ut lite extra hästkrafter.

Flytande kväve används i sin tur som kylmedel i t ex magnetkameror och supraledande magneter.

Oumbärligt för livet på jorden

En annan viktig förening som kvävet bildar med väte är ammoniak, som är en viktig komponent i konstgödsel och sprängämnen. Det är därför som FBI hajar till om de ser en skåpbil fullastad med gödselsäckar parkerad utanför en regeringsbyggnad.

Men kväve är alltså en nödvändig ingrediens i alla sorters liv, det ingår till exempel i aminosyrorna som proteinerna bygger på. Och för att växterna ska växa och må bra på åkern så behöver de ett kvävetillskott i form av konstgödsel.

Kväve är ett nödvändigt grundämne i allt liv, bland annat som en beståndsdel i aminosyrorna, proteinernas byggstenar. Tillgång på kväve är ofta en begränsande faktor för växter i vilt tillstånd.

Slutligen kan vi ju nämna att flygplansdäck brukar pumpas med kväve för vanlig luft innehåller vattenånga som kondenserar och fryser högt uppe i luften, vilket minskar på däcktrycket vilket ju inte är bra då man ska landa.

Nästa vecka i Kvanthopps serie om våra grundämnen: syre.